1 iulie 2018

CELE DOUĂSPREZECE FETE DE ÎMPĂRAT ȘI PALATUL CEL FERMECAT (3)

de PETRE ISPIRESCU


Noaptea următoare flăcăul rupse o rămurică din pădurea cu frunze de diamant. Când găsi rămurica în buchet, fata se tulbură. Începu a găsi că arată la fel de bine ca fiii de împărați. Se mai gândi și că nu putea fi un prost, dacă reușise el să descopere taina lor.Totuși, când intrară în odaia lor, cea mică le spuse celorlalte că argatul de la grădină le-a deslușit taina. Atunci, ele puseră la cale cum să-l ducă la pierzanie, așa cum făcuseră și cu ceilalți tineri. Numai că el auzi totul, fiindcă intrase, nevăzut, pe urma lor.
Se duse la dafini și le ceru minte și avere ca pentru un fiu de împărat. Deodată simți că i se luminează mintea și mai tare, că i se schimbă înfățișarea și devine și mai mândru.  Se pomeni îmbrăcat cu scumpeturi ca ale fiilor de împărați. Așa schimbat, se duse la împăratul, care nu îl recunoscu. Ceru învoire să le pândească și el pe cele douăsprezece fete de împărat. Împăratul se învoi și îl arătă fetelor. Nu îl recunoscură nici ele, în afară de cea mică.
Noaptea, merse cu ele la palatul cel fermecat. La masă voiră să-i dea băutura care îi pierduse și pe ceilalți. Numai că el o întrebă pe fata cea mică dacă asta e dorința ei. Fata spuse că ea nu vrea și că mai bine va fi grădinăreasă, alături de el. Atunci el aruncă băutura și puterea farmecului pieri. Palatul cel fermecat dispăru. Flăcăul și cele douasprezece fete de imparat se treziră la palatul împăratului.
Flăcăul se însură cu cea pe care o iubea. Celelalte fete se măritară și ele. Înainte de nuntă, fata cea mică îl întrebă cum de reușise el să le afle taina. El spuse despre dafini și fata îi tăie și îi arse în foc, ca să nu fie el mai presus decât ea.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Cele douăsprezece fete de împărat și palatul cel fermecat”

Citește textul întreg al acestui basm !
Citește și alte povestiri după basmele lui Petre Ispirescu:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !