Autori români

Câteva date despre autorii lecturilor originale povestite pe scurt în acest blog.
Am trecut autorii în ordine alfabetică. Desigur, am scris întâi numele de familie, apoi prenumele.


ALECSANDRI, VASILE 
n.1821 - d.1890
Poet, dramaturg-creator al teatrului românesc, folclorist, membru fondator al Academiei Române şi, în acelaşi timp, om politic, ministru, diplomat, Vasile Alecsandri a fost o personalitate marcantă a Moldovei, apoi a României secolului al XIX-lea. Numai câteva din creaţiile sale literare: poezie - ciclul Doine şi Lăcrămioare, Pasteluri; teatru - drame Fântâna Blanduziei, Despot Vodă, - comedii Chiriţa în Iaşi, Chiriţa în provincie, - feeria naţională Sânziana şi Pepelea; proză - Istoria unui galben, Balta-albă, Călătorie în Africa.
Citește mai multe despre biografia lui Vasile Alecsandri !

ALEXANDRESCU, GRIGORE 
n.1810-d.1885
Cel mai de seamă fabulist român, a consacrat în literatura română ca specii literare autonome epistola, meditaţia şi satira.

Citește mai multe despre biografia lui Grigore Alexandrescu !

ANGHEL, DIMITRIE
n.1872-d.1914
Poet şi prozator, reprezentant al simbolismului român. 

Citește mai multe despre biografia lui Dimitrie Anghel !


BATZARIA, NICOLAE 
(n.1874 - d.1952)
Prozator și publicist de origine aromână, a fost directorul primului ziar aromânesc editat în România - ”Deșteptarea”. Sub numele de Moș Nae a publicat numeroase cărți pentru copii, și a creat personajul Haplea.

Citește mai multe despre biografia lui Nicolae Batzaria !

BOLINTINEANU, DIMITRIE
n.1819 - d.1872
Poet român, om politic, participant la revoluţia de la 1848. A scris Legende istorice, Cântarea României, volume de poezii, de călătorii.
Citește mai multe despre biografia lui Dimitrie Bolintineanu !

BUDAI-DELEANU, ION
n.1760/1763 - d.1820
Scriitor, filolog, lingvist, istoric și jurist, este unul dintre reprezentanții de frunte ai Școlii Ardelene. Activitatea sa literară s-a remarcat prin crearea primei epopei în limba română, ”Țiganiada” și poemului satiric ”Trei viteji”, rămas neterminat.
Citește mai multe despre biografia lui Ion Budai-Deleanu !
CANTEMIR, DIMITRIE
n.1673 - d.1723
Domn al Moldovei și mare cărturar, a fost  enciclopedistetnografgeograffilozofistoriclingvistmuzicolog și compozitor
Primul român admis într-o academie străină, Dimitrie Cantemir a fost însărcinat de Academia din Berlin, în anul 1714, să scrie o carte despre țara sa. A scris, în limba latină, Descrierea Moldovei, o lucrare de proză savantă, care a fost tradusă, în scurtă vreme, în limbile germană și rusă.
Citește mai multe despre biografia lui Dimitrie Cantemir !

CARAGIALE, ION LUCA  
n.1852 – d.1912
Considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A scris piese de teatru (“O scrisoare pierdută“, “O noapte furtunoasă” etc.), nuvele şi povestiri (“Două loturi“, “Cănuţă, om sucit“…), momente şi schiţe (“Domnul Goe“, “Vizită“, “Bubico“…) şi numeroase pamflete în jurnalele vremii.
Citește mai multe despre biografia lui Ion Luca Caragiale !

CARAGIALE, MATEIU I.
n.1885 - d.1936

Prozator, poet și istoric, a fost primul fiu al scriitorului Ion Luca Caragiale. Stilul său original a fost asociat cu modernismul și simbolismul. Cea mai apreciată scriere a sa este povestirea Remember (1921), urmată de romanul Craii de Curtea Veche (1929), pentru care a primit Premiul societății scriitorilor români. Urmează Sub pecetea tainei și Soborul țațelor. Postum, apare placheta de versuri Pajere.

Citește mai multe despre biografia lui Mateiu I.Caragiale !

CĂLINESCU, GEORGE 
n.1899 - d.1965
Critic şi istoric literar, scriitor, publicist, academician român. Autor al faimoasei lucrări "Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941)" şi altor opere de istorie şi critică literară, este considerat unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu şi Eugen Lovinescu.
Între numeroasele sale scrieri se află romanele de tip balzacianEnigma Otiliei, Cartea nunţii, Scrinul negru, Bietul Ioanide.

Citește mai multe despre biografia lui George Călinescu !

COȘBUC, GEORGE
n.1866 - d.1918
Poet, critic literar și traducător, membru titular al Academiei Române, renumit datorită traducerii unor opere celebre ca Divina Comedie de Dante Alighieri, Odiseea de Homer și Eneida de Vergiliu, dar mai ales datorită unor creații poetice cum sunt: Nunta Zamfirei, Moartea lui Fulger, Noi vrem pământ!.
Citește mai multe despre biografia lui George Coșbuc !

CREANGA, ION 
n.1837 – d.1889
Scriitor clasic român, recunoscut în primul rând pentru opera sa autobiografică “Amintiri din copilărie“, dar şi pentru maiestria poveştilor ( “Harap Alb“, “Ivan Turbincă“, “Dănilă Prepeleac“), povestirilor (“Ion Roată şi Vodă Cuza“, “Povestea unui om leneş“) şi nuvelelor sale (“Moş Nichifor coţcariul“, “Popa Duhu“).
Citește mai multe despre biografia lui Ion Creangă !

DELAVRANCEA, BARBU (ȘTEFĂNESCU) 
n.1858 – d.1918
Fiu de clăcaşi neştiutori de carte, va ajunge avocat, gazetar, scriitor, profesor universitar şi membru al Academiei Române. Cele mai valoroase opere literare ale sale sunt nuvelele: “Hagi-Tudose”, “Sultănica“, “Domnul Vucea” etc. precum şi dramele din Trilogia Moldovei : “Apus de soare“, “Viforul” şi “Luceafărul“.

Citește mai multe despre biografia lui Barbu Delavrancea !

DULFU, PETRE
n. 10. 03. 1856 - d. 31. 10. 1953
Autor de basme, poet, profesor, traducător și doctor în filozofie român. A primit premii ale Academiei Române pentru ”Isprăvile lui Păcală” și pentru traducerile din Euripide (Ifigenia în Aulida - Ifigenia în Taurida), considerate cele mai bune traduceri ale pieselor lui Euripide existente la vremea respectivă.
Citește mai multe despre biografia lui Petre Dulfu !

EMINESCU, MIHAI
n.1850 - d.1889
Poet, prozator și publicist, este socotit drept cel mai important poet din literatura română. A creat poezie - Luceafărul, Epigonii, Venere și madonă -, proză - Sărmanul Dionis, Cezara, dar și basme: Călin Nebunul, Făt Frumos din lacrimă, precum și remarcabile lucrări jurnalistice.
Citește mai multe despre biografia lui Mihai Eminescu !

FILIMON, NICOLAE
n.1819 - d.1865
Prozator român, romancier şi nuvelist, autorul unor jurnale de călătorii în ţară şi în străinătate, publicist, a fost şi primul critic muzical român. Este renumit pentru romanul ”Ciocoii vechi si noi”, dar singurul volum apărut conţine numai prima parte a romanului, "Ciocoii vechi". Romanul a rămas neterminat din cauza decesului timpuriu al autorului.
Citește mai multe despre biografia lui Nicolae Filimon !

GÂRLEANU, EMIL 
n.1878 - d.1914
Prozator şi jurnalist român, regizor şi scenarist de film, cel mai cunoscut volum al sau este "Din lumea celor care nu cuvântă". Remarcabile sunt şi volumele "Bătrânii" şi "Nucul lui Odobac".
Citește mai multe despre biografia lui Emil Gârleanu !

GHICA, ION 
(n.1816 - d.1897)
Economist, matematician, scriitor, pedagog, diplomat și om politic, acest descendent al unei mari familii boierești a fost președinte al Academiei Române, ministru și prim-ministru. Cele mai cunoscute scrieri literare ale sale sunt ”Scrisori către Vasile Alecsandri” (care cuprind și Școala acum 50 de ani) și ”Amintiri din pribegie”.

Citește mai multe despre biografia lui Ion Ghica !

HASDEU, BOGDAN PETRICEICU 
n.1838 - d.1907
A fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii românești. Scriitor, filolog și istoric, enciclopedist, folclorist și publicist, istoric și om politic, a fost profesor la Universitatea din București și membru al Academiei Române.
În literatură, B.P.Hasdeu a scris nuvele - ”Duduca Mamuca sau Micuța”, poezii, piese de teatru - cea mai cunoscută fiind ”Răzvan și Vidra”, dramă istorică romantică, romanul ”Ursita”.
Citește mai multe despre biografia lui Bogdan Petriceicu Hasdeu !

HOGAŞ, CALISTRAT 
n.1847-d.1917
Prozator român, profesor, a fost premiat postum, în 1922, de Societatea Scriitorilor Români pentru cartea "Pe drumuri de munte". Cartea conține două părți, ”Amintiri dintr-o călătorie” - cu 10 povestiri și ”În Munții Neamțului” - cu 5 povestiri.

Citește mai multe despre biografia lui Calistrat Hogaș !


IBRĂILEANU, GARABET 
n.1876 -d.1936
Critic și istoric literar, redactor literar, romancier, eseist și pedagog român din primele decenii ale secolului XX. A fost un promotor al criticii literare științifice, profesor de istoria literaturii române la Universitatea din Iași și principal redactor al revistei Viața românească în perioada 1906 - 1930. 
A scris articole, eseuri, două volume de critică literară, un volum de aforisme și romanul Adela, considerat clasic în literatura română.
Citește mai multe despre biografia lui Garabet Ibrăileanu !

IOSIF, ȘTEFAN OCTAVIAN
n.1875-d.1913, poet şi traducător român.
Citește mai multe despre biografia lui Ștefan Octavian Iosif !

ISPIRESCU, PETRE 
n.1830 – d.1887
Folclorist, povestitor si scriitor, dar si tipograf si editor. Cea mai remarcabila activitate a sa – culegator de basme, adunate in volumul “Legende sau Basmele romanilor“, tipărit pentru prima oară în anul 1872. Alte scrieri ale sale: ”Jucării și jocuri de copil”, ”Snoave sau povești populare”, ”Ispravele și viața lui Mihai Viteazul” ș.a.
Citește mai multe despre biografia lui Petre Ispirescu !

ISTRATI, PANAIT 
n.1884 - d.1935
Publicist şi romancier, cu opera scrisă în limbile română şi franceză, Panait Istrati a fost un călător neobosit. Cele mai cunoscute scrieri ale sale sunt romanele Ciulinii Bărăganului şi Povestirile lui Adrian Zografi, din care face parte şi ciclul Chira Chiralina (compus din povestirile Stavru, Chira Chiralina şi Dragomir).

Citeşte mai multe despre biografia lui Panait Istrati !

MINULESCU, ION 
n.1881 - d.1944
Poet și prozator român, reprezentant important al Simbolismului românesc. Sunt faimoase poeziile din volumul Romanțe pentru mai târziu, precum și romanul Roșu, galben și albastru. A mai scris volume de proză: Măști de bronz și lampioane de porțelan, Casa cu geamuri portocalii, volumul de nuvele fantastice Cetiți-le noaptea, romanul autobiografic Corigent la Limba română și numeroase piese de teatru.
Citește mai multe despre biografia lui Ion Minulescu !

MITRU, ALEXANDRU 
n.1914 – d.1989
A scris literatură pentru copii și tineri. Printre volumele sale se află Basmele mării, Săgeata căpitanului Ion, Sabia de foc, dar cele mai cunoscute și mai citite sunt Din marile legende ale lumii și, mai ales, Legendele Olimpului.


NECULCE, ION 
n.1672 - d. 1744
Militar prețuit de Petru cel Mare, țarul Rusiei, de Dimitrie Cantemir și de alți domnitori moldoveni, cronicarul Ion Neculce a avut un deosebit talent de a povesti, oralitatea stilului său făcând să fie socotit un precursor al lui Ion Creangă.
Citește mai multe despre biografia lui Ion Neculce !

NEGRUZZI, CONSTANTIN (COSTACHE) 
n.1808 - d.1868
Om politic şi scriitor român din perioada paşoptistă. Proza lui a fost publicată  în volumul " Păcatele tinereţelor", care cuprinde povestiri, nuvele, teatru şi povestiri satirice scrise sub forma de scrisori și socotite precursoarele foiletonului în literatura românească. 
Citește mai multe despre biografia lui Costache Negruzzi !

PETRESCU, CEZAR 
n.1892 - d.1961
Scriitor, traducător și gazetar, a fondat împreună cu Pamfil Șeicaru,  revista Hiena și, împreună cu Lucian Blaga, Adrian Maniu și Gib Mihăescu, revista Gândirea. A fondat ziarele Cuvântul și Curentul și a fost director al revistei Romania literară. Membru al Academiei Române din 1955. A obținut Premiul național pentru literatură în 1931  și Premiul de stat pentru dramaturgie în 1952.
A scris circa 70 volume - romane , nuvele, piese de teatru, proză fantastică și literatură pentru copii, studii, note de călătorie și memorialistică. Dintre romanele sale : Întunecare, Aurul negru, Calea Victoriei, Apostol, Romanul lui Eminescu. Din scrierile pentru copii, cel mai cunoscut este romanul Fram, ursul polar.
Citește mai multe despre biografia lui Cezar Petrescu !

HORTENSIA PAPADAT - BENGESCU
n.1876 - d.1955
Mare prozatoare, romancieră şi nuvelistă, din perioada interbelică. Cel mai cunoscut este ciclul familiei Halippa, care cuprinde romanele: Fecioarele despletite, Concert din muzica de Bach, Drumul ascuns şi Rădăcini. Scriitoarea a primit, în 1946, Premiul naţional pentru proză.
Citeşte mai multe  despre biografia Hortensiei Papadat-Bengescu !

PREDA, MARIN 
n.1922  - d.1980
Romancier premiat cu premiul Uniunii Scriitorilor, membru al Academiei Române, a scris povestiri (volumul "Întâlnirea din pământuri") şi, mai ales, romane: "Viaţa ca o pradă", "Moromeţii", "Delirul", "Marele singuratic", "Cel mai iubit dintre pământeni".
A tradus din opera scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski.
Citește mai multe despre biografia lui Marin Preda !

REBREANU, LIVIU
n.1885 - d.1944
Romancier, nuvelist şi academician român, a scris romane: Ion, Răscoala, Pădurea spânzuraţilor, Gorila, Adam şi Eva, Ciuleandra; nuvele: Catastrofa, Iţic Ştrul, dezertor, Norocul; teatru: Cadrilul, Plicul, Apostolii.
Citește mai multe despre biografia lui Liviu Rebreanu !

SLAVICI, IOAN
n.1848 – d.1925
Scriitor şi jurnalist român, autor al nuvelelor “Moara cu noroc“, “Gura satului“, “Popa Tanda“, “Budulea taichii” şi altele. A scris și romane, poveşti, drame şi memorii, dintre care cele mai cunoscute sunt romanul “Mara” şi poveştile ” Doi feţi cu stea în frunte” şi “Zâna zorilor”.
Citește mai multe despre biografia lui Ioan Slavici !

TEODOREANU, IONEL 
n.1897 - d.1954
Scriitor controversat de critici, dar foarte iubit de publicul cititor. Avocat şi romancier, cunoscut mai ales pentru scrierile în care evocă farmecul copilăriei şi adolescenţei, elanurile tinereţii: romanele "La Medeleni", "Bal mascat", "Lorelei", ”La porțile nopții” etc. precum şi pentru povestirile memorialistice adunate sub titlurile: "Uliţa copilăriei", "În casa bunicilor", "Masa umbrelor".
Citește mai multe despre biografia lui Ionel Teodoreanu !

ZAMFIRESCU, DUILIU 
n.1858 - d.1922
Scriitor, membru titular și vicepreședinte al Academiei Române, a scris versuri, proză scurtă, piese de teatru, dar este recunoscut mai ales pentru cele cinci romane ale sale din Ciclul Comăneștenilor:  Viața la țară, Tănase Scatiu, În război, Îndreptări și Anna.
Citește mai multe despre biografia lui Duiliu Zamfirescu !

8 comentarii:

 1. Răspunsuri
  1. Fie cauți la specia literară, în cazul acesta NUVELE (sub titlul blogului), fie scrii titlul în căsuța Căutare din dreapta sus și dai click pe ”Căutare”. Atenție, trebuie să scrii corect, cu diacritice!

   Ștergere
 2. Ștefan Augustin Doinaș , poezia "Un mare foc " tema si semnificatia titlului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 1. Nu fac teme.
   2. Nu mă ocup de poezii, cu excepția unor legende și balade.

   Ștergere
 3. Aveți ,,Domnul Trandafir"? Daca da, in ce secțiune o pot găsi? Mulțumesc!

  RăspundețiȘtergere

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !