2 iulie 2018

NOVAC ȘI CORBUL. Povestire pe scurt

baladă populară culeasă de VASILE ALECSANDRI

Ca orice tată bun, Baba Novac îi dădea sfaturi bune fiului său, Gruia. Îi spunea că, atunci când se va duce la Stambul (Constantinopol, Istanbul), va fi bine să își schimbe hainele și înfățișarea. De asemenea, să umble umil, ca să nu fie recunoscut.

Gruia lui Novac nu îl ascultă pe tatăl său. Nu plăti vamă, nu își schimbă hainele și umblă mândru pe străzi. Turcii îl recunoscură și săriră cu toții asupra lui. Degeaba luptă Gruia cu ei. Îl legară pe Gruia cu funii groase, apoi îl închiseră într-un beci.
Trei ani stătu Gruia închis în beci. Într-o zi văzu un corb ce croncănea cu jale. Novac și corbul stătură de vorbă. Corbul îl căuta chiar pe el. Gruia lui Novac îi dădu inelul său, să îl ducă în Pădurea Pinului, la tatăl lui. Corbul luă inelul în plisc, își luă zborul și se pierdu în zare.
În pădurea Pinului, sub un copac, dormea Baba Novac. Corbul dădu drumul inelului în barba lui. Baba Novac se trezi, văzu inelul și înțelese ce s-a întâmplat. 
Tatăl se îmbrăcă în haine de călugăr, sub care își ascunse armele. Luă cu el mulți galbeni și se duse la Stambul. Acolo ceru să îi fie vândut tânărul pe care îl luaseră rob. Viclean, el aruncă galbenii pe jos. Turcii se îngrămădiră să-i culeagă. 
Baba Novac îl dezlegă pe fiul său, îi dădu o sabie și porniră la luptă. Împreună, îi tăiară pe turci până când scăpară de acolo. Se întoarseră apoi amândoi în Pădurea Pinului.

Sfârșitul povestirii pe scurt a baladei ”Novac și corbul”

Sursa foto
Citește textul întreg al baladei !

Alte povestiri pe scurt de balade populare:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

4 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !