20 iulie 2018

ROMAN NĂZDRĂVAN. Povestire pe scurt

basm de NICOLAE FILIMON


Au fost odată trei frați. Cel mic putea să vadă viitorul, era năzdrăvan, de aceea îi spuneau Roman Năzdrăvan. Plecară ei odată de acasă şi ajunseră la o pajişte cu fân verde. Se apucară să cosească fânul ca să îşi încerce coasele.
Când erau pe la jumătate, veni stăpânul fânului, un zmeu. Le spuse să cosească până seara , când va veni el să-i ia acasă şi le va da de mâncare. Aşa făcu, le pregăti o masă împărătească, dar le puse otravă în mâncare. Numai o pâine, o strachină cu apă, o ploscă cu vin şi o lingură nu putu să le otrăvească. Roman Năzdrăvan le ceru tocmai pe acelea pentru el şi pentru fraţii săi.

Zmeul înţelese că Roman şi-a dat seama, dar nu spuse nimic. Îi trimise la culcare, cu gând să-i omoare după ce vor adormi. Roman îi află şi gândul acesta. Când rămaseră singuri cântă  dintr-un fluieraş fermecat şi veniră patru păsări măiestre. Ele întinseră o masă plină de mâncări şi băuturi, iar Roman le chemă pe slujnicele zmeului şi le îmbătă.
Slujnicele adormiră şi fraţii îşi schimbară hainele cu ele. În toiul nopţii, pe întuneric, zmeul veni să le taie capetele cu paloşul, dar, înşelat de haine, le tăie pe ale slujnicelor şi se duse să se culce.
Cei trei fraţi fugiră trei zile şi trei nopţi. Ajunseră la palatul unui împărat şi îi cerură să îi ia în slujba lui. Pe cei doi fraţi mai mari îi făcu rândaşi la grajd, iar pe Roman Nazdravan îl făcu copil de casă, paj. În scurtă vreme Roman ajunse mai mare peste toate slugile împăratului spre ciuda fraţilor săi.
Într-o zi, cei doi ieşiră în calea împăratului şi îi spuseră că Roman s-a lăudat că poate aduce cloşca cu puii de aur a zmeului Tărtăcot cu barba de-un cot şi limba de doi. Împăratul îi şi porunci lui Roman să aducă cloşca.
Roman se duse la palatul zmeului şi ajunse în odaia unde era ţinută cloşca. Îi spuse să meargă cu el, dar cloşca începu să strige. Roman se prefăcu într-un bob de mei, iar când veni zmeul o bătu pe cloşcă fiindcă îl trezise degeaba. După ce plecă zmeul, cloşca se învoi să plece cu Roman Nazdravan.
Împăratul îl răsplăti bine pe Roman, spre ciuda şi mai mare a fraţilor. După un timp aceştia îi spuseră împăratului că Roman s-a lăudat că poate aduce calul zmeului Căpăţână de cal într-un picior de găină. Roman  Năzdrăvan se duse şi totul se petrecu întocmai ca şi cu găina.
Înciudaţi că împăratul îl răsplătise şi mai bine pe Roman Nazdravan, fraţii spuseră că acesta s-a lăudat că îl poate aduce pe însuşi zmeul. Roman ceru  un car cu şase bivoli şi meşteri să-l ajute, se prefăcu într-un moşneag şi porni spre palatul zmeului.
Zmeul îl întrebă ce caută, iar moşneagul spuse că l-a prins pe Roman Nazdravan şi caută un copac să facă un butoi ca să îl închidă în el. Atunci zmeul îl lăsă să taie un plop. Când termină butoiul, Roman îi spuse zmeului să între înăuntru, să încerce să îl spargă. Zmeul intră, iar meşterii săriră şi ferecară butoiul şi porniră înapoi.
Împăratul porunci ca butoiul să fie ars, apoi Roman Nazdravan făcu nuntă cu fata de împărat. Acesta îi spuse împăratului că fraţii lui s-au lăudat că pot să stea legaţi deasupra unei şire de paie în flăcări şi ei nu au să ardă. Împăratul aşa îi puse, iar fraţii arseră până ajunseră cenuşă.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Roman năzdrăvan”

Sursa foto
Citește textul întreg !

De același autor, ai putea să mai citești: 
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !