4 septembrie 2018

CAPRA CU TREI IEZI. Povestire pe scurt

poveste de ION CREANGĂ

capra-cu-trei-iezi
O capră avea trei iezi: cei mari erau doi obraznici, iar iedul cel mic era cuminte și ascultător.
Într-o zi capra cu trei iezi își chemă copiii de afară și le spuse că pleacă în pădure, să le aducă de mâncare. Ei să rămână cuminți înăuntru și să nu deschidă ușa decât când îi vor auzi glasul, cântând că a venit acasă.

Lupul, cumătrul caprei, dorea de mult să se ospăteze cu carnea proaspătă a iezilor. Cum tocmai se aflase în dosul casei, el auzi ce le spusese aceasta copiilor ei. Nici nu plecă bine capra și el se duse la ușă, cântând cântecul mamei către copiii ei. Cei doi iezi mai mari se și repeziră să deschidă ușa. Cel mic nu-i lăsă. Le spuse că el cunoaște bine glasul mamei, e mai subțire și mai frumos decât cel gros și răgușit de la ușă.
Viclean, lupul se duse la fierar să-i ascută limba și dinții, pentru a-i subția glasul. Se întoarse la ușa caprei și porni iar să cânte. Cei mari voiră iar să deschidă și, oricât se împotrivi cel mic, ei tot o deschiseră. Numai că, înainte, cel mic se ascunse în  hornul casei, iar cel mijlociu sub o covată. Cel mare deschise, iar lupul îl mâncă pe loc.
Obosit, lupul se așeză tocmai pe covată. Strănută, iar iedul mijlociu nu se abținu și îi ură sănătate. Lupul îl scoase de acolo și îl mâncă și pe el. Mai căută el ce mai caută, dar pe cel mic nu îl găsi și atunci plecă.
Iedul cel mic ieși din horn și încuie repede ușa, apoi se puse pe plâns după frățiorii lui. După un timp, capra veni acasă și văzu de departe capetele celor doi iezi mai mari, puse de lup în fereastră. Mama cântă la ușă, iar iedul cel mic îi deschise apoi îi spuse plângând ce se întâmplase.
Capra își puse în minte să se răzbune pe lup și, oricât o rugă iedul cel mic să nu-și caute de lucru cu fiara aceea, ea nu se lăsă înduplecată.
Lângă casă era o groapă adâncă. Capra o umplu cu jeratic mocnit, apoi o acoperi cu o plasă de nuiele, peste ea puse frunze și țărână și peste ele o rogojină. Pentru lup făcu un scăunaș de ceară. Pregăti apoi o mulțime de bucate gustoase, sarmale și plachie, plăcinte și pască. Le lăsă pe foc și porni în căutarea lupului. Îl găsi într-o prăpastie întunecoasă și îi spuse că cineva îi mâncase pe cei doi iezi mai mari, apoi îl pofti chiar atunci la praznic.
Lupul se prefăcu că nu știe nimic și o urmă pe capră către casă. Acolo, capra luă scăunașul de ceară și îl puse pe rogojină. Îl pofti pe lup să se așeze și să mănânce. Lacom, lupul porni să înghită sarmalele întregi și tare-i mai plăceau. În scurt timp scăunașul se topi și rogojina căzu cu tot cu lup în groapa cu jeratic.
Cuprins de durerile arsurilor, lupul strigă caprei să îl ajute, că nu mai poate de durere. Capra îi spuse că așa o doare și pe ea inima după copiii ei. Luă apoi o căpiță de fân împreună cu iedul cel mic și o trânti peste lup, iar deasupra aruncară niște bolovani, ca să moară de tot.
Caprele din împrejurimi aflară ce a pățit lupul și se bucurară cu toatele la praznicul făcut de capra cu trei iezi.

Sfârșitul povestirii pe scurt a poveștii ”Capra cu trei iezi”

Ai putea să mai citești și alte povestiri după basmele lui Ion Creangă:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !