6 iunie 2018

POVESTEA PORCULUI (1)

basm de ION CREANGĂErau o dată doi bătrâni săraci, un moș și o babă. Cu toată sărăcia și bătrânețea, își doreau mult să aibă și ei un copil. Într-o zi, baba îl trimise pe moș să-i aducă prima vietate pe care o va întâlni în cale, ca să le fie copil. Moșul găsi într-o băltoacă o scroafă cu doisprezece purceluși. Scroafa și unsprezece dintre purcei fugiră. Cel de-al doisprezecelea purcel era așa de slab și de prăpădit, că nici nu putu să iasă din noroi. Moșul îl băgă în traistă și îl duse acasă. Așa începu povestea porcului.

Baba se bucură mult de purcel, îi făcu baie și îl hrăni bine. În scurtă vreme băiatul ei era frumos și rotund ca un pepene. Într-o zi, moșul aduse de la târg vestea că împăratul vrea să-și mărite fata. O va lua numai acela care va izbuti să construiască într-o singură noapte, de la casa lui până la palatul împărătesc, un pod de aur și pietre scumpe, cu pomi în care să cânte păsări nemaivăzute. Cine avea să ceară fata și nu reușea să facă podul, rămânea fără cap.
Purcelul, aflat în culcușul său de sub vatră, ascultase tot ce spusese moșul. Deodată, bătrânii îl auziră cum le spune mamă și tată, apoi îl trimise pe moș să ceară pentru el pe fata împăratului.
Moșul se duse la împărat, ceru fata pentru feciorul său. Împăratul îi spuse să îl aducă la palat. Împăratul nici nu știu dacă să râdă sau să se înfurie, când văzu porcul mușluind pe covoarele sale. Trimise moșneagul și porcul acasă, păziți de ostași. Îi spuse moșului că, dacă a doua zi dimineață podul nu este gata, va porunci să i se taie capul. Moșneagul, la rândul său, ceru ca, dacă podul va fi gata, împăratul să le trimită fata acasă.
Noaptea, în timp ce moșul și baba dormeau, purcelul ieși la fereastră. Suflă o dată pe nări, și apăru podul așa cum îl ceruse împăratul. Ba mai și prefăcu bordeiul bătrânilor lui într-un palat mai strălucitor decât palatul împăratului. Împăratul, înțelegând că aici era o putere mare și neînțeleasă, trimise fata acasă la bărbatul ei, porcul, fără să mai facă vreo nuntă. La început, când și-a văzut mirele, fata a încremenit. Apoi și-a spus că asta fusese voința părinților și a lui Dumnezeu și și-a văzut de treabă. Noaptea, porcul lepăda pielea de porc și se făcea un mândru fecior de împărat, așa că fata s-a deprins repede cu el.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !