10 august 2018

CUM VĂ PLACE. Povestire pe scurt (2)

comedie de WILLIAM SHAKESPEARE

Orlando și Adam porniră la drum, asemenea Alienei și lui Ganymede. Ajunși în pădurea Ardeni, erau sfârșiți de oboseală și de foame. Orlando îl așeză pe bătrân la adăpostul unor copaci și porni prin pădure să caute de mâncare.

Nu prea departe, tânărul zări un grup de oameni care se pregăteau să mănânce la umbra unor arbori. Disperat, Orlando trase spada și le ceru mâncarea. Ducele, căci el era, împreună cu prietenii săi, îl întrebă ce a pățit de este așa de îndrăzneț. Orlando își ceru iertare și refuză să mănânce până când nu îl va aduce și pe însoțitorul său.
Odată adus și Adam, începură să mănânce, apoi tânărul îi spuse ducelui cine sunt. Aflând că este fiul prietenului său, ducele îl opri pe Orlando pe lângă el, împreună cu slujitorul său.
Orlando agăță de toți copacii sonete închinate Rosalindei și fetele se mirară mult zărindu-le. Într-o zi se întâlniră și tânărul nu o recunoscu pe iubita lui sub înfățișarea lui Ganymede, deși găsi o oarecare asemănare. Ganymede îi spuse că îl va vindeca el de iubirea pentru Rosalinda. Pentru aceasta, trebuia să treacă în fiecare zi pe la căsuța lor și să îi facă curte, așa cum i-ar face iubitei lui. El urma să facă atâtea nazuri încât să-l lecuiască de dragoste.
Așa făcură și se simțiră atât de bine, încât Rosalinda și uită că încă nu se dusese să-și vadă tatăl, despre care Orlando îi spusese în ce parte a pădurii se află. Într-o zi îl întâlni din întâmplare, dar nici ducele nu o recunoscu sub înfățișarea păstorului Ganymede, așa că fata tăcu și nu îi spuse încă nimic.
Într-o dimineață, pe când se îndrepta spre casa lui Ganymede, Orlando văzu în pădure un om adormit, pândit de două mari primejdii. Un șarpe mare îi era încolăcit în jurul gâtului și, mai departe, o leoaică îl pândea să se trezească. Privind mai atent, Orlando văzu că omul era Oliver, fratele care se purtase atât de rău cu el. Totuși trase spada și ucise cele două animale. În timp ce atacă leoaica, ea îi răni brațul cu colții.
Orlando se simți atât de slăbit, încât îl rugă pe Oliver să meargă el la casa lui Ganymede, să povestească ce i s-a întâmplat. Oliver se duse și povesti totul, și cum îl prigonise pe fratele lui mai mic, și cât de rău îi părea acum că se purtase așa cu el. Aliena fu foarte tulburată de sinceritatea și remușcările tânărului și se îndrăgosti pe dată de el. Rosalinda, când auzi că Orlando e rănit, leșină. După ce se trezi, îi spuse lui Oliver că se prefăcuse ca să își joace rolul de îndrăgostită.
Revenit la Orlando, Oliver îi povesti tot ce se întâmplase la casa păstorilor. Îi vorbi despre iubirea lui pentru Aliena și îi spuse că se va însura cu ea și va trăi în căsuța păstorilor, iar averea tatălui lor i-o va da lui.
Sosind acolo Ganymede, Oliver plecă să îi ceară mâna Alienei. Orlando rămase de vorbă cu păstorul și îi spuse că fratele lui o va lua de soție pe Aliena. Dorința lui cea mai mare ar fi fost să facă nunta și el în același timp, cu Rosalinda. Ganymede spuse că o va aduce el pe Rosalinda la cununie, cu ajutorul magiei.
Chiar a doua zi Oliver și Aliena se înfățișară în fața ducelui, pentru cununie. Era acolo și Orlando, care aștepta ca Ganymede să-și țină promisiunea. Păstorul apăru și îl întrebă pe duce dacă ar fi de acord ca fiica lui să se mărite cu Orlando. Ducele încuviință și Ganymede și Aliena se îndepărtară. Cele două tinere îmbrăcară rochii bogate, așa cum se cuvenea rangului lor, și reveniră.
Rosalinda, nemaivoind să se creadă că fusese adusă prin magie, povesti totul tatălui ei. Rosalinda și Orlando, precum și Celia și Oliver, fură cununați de duce.
În timpul petrecerii ce urmă, sosi un sol cu vești bune: ducele uzurpator înapoia tronul și averea fratelui său. Deși pornise cu o oaste pe urmele ducelui surghiunit, uzurpatorul întâlnise un schivnic care îi întoarse gândurile cele rele. Se hotărâse să-și repare greșeala, apoi să se retragă la o mănăstire. Știrile îi bucurară mult pe nuntași, iar petrecerea deveni și mai veselă, căci se întorcea fiecare la familia, la rangul și averea lui.

Sfârșit

Alte povestiri după comediile lui Shakespeare:

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !