20 iulie 2018

OMUL DE PIATRĂ. Povestire pe scurt (1)

basm de NICOLAE FILIMON

Au fost odată un împărat și o împărăteasă. Erau tineri și frumoși, dar nu aveau copii. Odată, a venit la împărat un om negru și buzat. El i-a dat împăratului niște buruieni. I-a spus că dacă împărăteasa va bea o fiertură din acestea, va avea un copil.
Bucuros, împăratul l-a răsplătit bine pe om. Împărăteasa a dat buruienile bucătăresei să le fiarbă. Nu i-a spus însă nimic despre rostul lor. Bucătăreasa a gustat din fiertură și apoi i-a dus-o împărătesei să o bea. La scurt timp purtau copil în pântece și bucătăreasa și împărăteasa. După ce a trecut timpul cuvenit, au născut fiecare câte un băiat frumos. Fiul împărătesei a primit numele de Dafin, iar cel al bucătăresei, Afin.

După ce băieții crescură și se făcură flăcăi, împăratul plecă la război. La plecare, îi dădu toate cheile lui Dafin. Îi spuse că poate intra peste tot, dar ușa care se deschidea cu cheia de aur să nu o atingă. După ce plecă tatăl său, Dafin intră peste tot, apoi deschise și ușa interzisă. Aici găsi un ochean. Privi prin el și văzu un palat de aur,. În el se afla o tânără frumoasă, domnița Chiralina. Dafin lăsă ocheanul și închise ușa la loc. Plecă de acolo cu ochii în lacrimi.
Împăratul reveni de la război și își găsi fiul grav bolnav. Nici un leac nu îi fu de folos. Împăratul fu înștiințat că se va face bine numai dacă o va lua pe domnița Chiralina de soție. Trimise el solii la tatăl fetei, dar acesta nu voia să o mărite.
Dafin se hotărî să plece să o ceară pe fată chiar el. Porni la drum cu fratele său de cruce, Afin. Merseră drum lung, până ajunseră la mama Crivățului. O întrebară care este drumul spre împărăția doamnei Chiralina. Ea îi îndrumă către mama Vântului Turbat, iar aceasta spre mama Vântului de Primăvară. Femeia îi ascunse așa de bine că fiul împăratului adormi, numai Afin rămase treaz. Când fiul ei sosi acasă, ea îl întrebă.
Vântul de Primăvară îi spuse pe unde ar trebui să meargă și ce ar trebui să facă cel care dorea să ajungă în împărăția domniței Chiralina. El mai spuse însă și că acela care a auzit și va spune ce a aflat va deveni cu totul omul de piatră.
A doua zi, femeia nu le spuse nimic, de teamă să nu se facă de piatră. Afin îl duse pe Dafin la o gârlă mare de păcură aprinsă de care nu se putea trece. Intrară în pădure, Afin găsi bușteanul ielelor și îl încălecară amândoi. Dădură pinteni de trei ori și bușteanul se prefăcu într-o căruță cu doisprezece cai de foc. Se înălță la cer și coborî chiar la porțile palatului Chiralinei. Flăcăii coborâră și căruța se prefăcu iar în buștean.
Cum îl văzu, Chiralina se îndrăgosti și ea de feciorul de împărat. Căzu așa de bolnavă, că tatăl ei nu mai știa ce să facă O babă îi spuse să aducă cerbul de aur care cântă ca toate păsările. Să îl lase trei zile în odaia fetei și ea se va însănătoși.
Împăratul dădu de veste în toată împărăția să i se aducă cerbul cu pricina. După trei zile, Afin lovi bușteanul de trei ori și acesta se prefăcu în cerbul de aur. Îl băgă înăuntru pe Dafin și apoi duse cerbul la palatul Chiralinei.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !