6 iulie 2018

DOUĂ FABULE de L.N.Tolstoi

fabule de LEV NICOLAEVICI TOLSTOI

Leul, măgarul şi vulpea

Leul, măgarul şi vulpea s-au dus la vânătoare. Au prins mult vânat, iar leul îi porunci măgarului să facă împărţeala. Măgarul împărţi totul în trei părţi egale şi le spuse celorlalți să-și ia partea.

Leul se mânie, îl mâncă pe măgar şi porunci vulpii să facă o nouă împărţeală.

Vulpea adună totul într-o singură grămadă mare pentru leu, lăsând pentru ea mai nimic. Leul se uită şi o lăudă ce bine făcuse împărțeala. O întrebă apoi cine o învățase să împartă așa de bine.
Vulpea răspunse că învățase din pățania măgarului.

Stăpânul şi argatul

La o nuntă veni multă lume. Vecinul celui cu nunta îl chemă la el pe argatul său. Îi spuse să meargă să vadă câți oameni s-au aduna la nunta vecinului
Argatul se duse seara la casa vecinului şi puse în faţa intrării un butuc. El se aşeză pe prispă, aşteptând ceasul când oaspeţii vor începe să se împrăştie pe la casele lor.
În sfârşit, oaspeţii începură să plece. De cum ieşea din casă, fiecare se împiedica de butuc, scăpa câte o vorbă grea şi pleca mai departe. O singură bătrână, după ce se împiedică de butuc, îl luă şi îl duse din faţa intrării.
Argatul se înapoie la stăpânul său. Acesta îl întrebă dacă au fost mulți oameni. Argatul spuse că a fost numai unul. Mirat, stăpânul ceru lămuriri. Argatul povesti că așezase un butuc în fața ușii, că toți se împiedicaseră de el, dar merseseră mai departe, ca oile. Numai bătrâna procedase ca un om, îl dăduse la o parte. Fusese, deci, un singur om la nuntă.

Sursa foto

Citește și alte fabule povestite pe scurt:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !