12 iulie 2018

ARENDAȘUL ROMÂN. Povestire pe scurt

schiță de ION LUCA CARAGIALE

Ion, un biet ţăran necăjit, se afla în curtea arendaşului. Se dusese să se jeluiască de faptul că îl pusese să mai facă zece zile de muncă la câmp. El le mai făcuse o dată şi avea casă grea de ţinut. Boierul, supărat, începu să-i înşire câţi copii avea el de crescut. Patru la moşie, două fete la oraş în pension, doi băieţi la Paris... Ca tot arendașul român !
Ţăranul, însă, nu se lăsă şi îi spuse că fiecare are greutăţile sale. Boierul trebuie să fie cu dreptate. Atunci boierul, furios, începu să-i dea bătaie, cărându-i pumni în cap.

Ion se duse la primărie şi se jelui primarului, cerându-i dreptate. Primarul se duse la boier să cerceteze pricina. Arendaşul, care îi dăduse bani cu împrumut, îi închise gura îndată, amintindu-i de datorie.
Atunci Ion se duse a doua zi la subprefect, cu o petiţie să i se facă dreptate. Acesta scrise primarului pe hârtie să rezolve cazul. Țăranul se duse cu hârtia la primar. Acesta îl trimise pe el la boier, fiindu-i frică să nu-i spună iar de datorie. Dar şi lui Ion îi era frică să nu ia bătaie din nou.  Omul se duse mai bine la târg şi depuse jalbă la prefect.
Prefectul însă era ocupat cu treburi de politică. Dădu hârtia s-o rezolve tot subprefectului. Cum acesta tot avea de rezolvat nişte  treburi personale cu arendaşul, se duse  în comună. Poposi la arendaş, mâncă, bău bine și dormi un ceas, două. Merse apoi la primărie la braţ cu arendaşul şi îl chemă pe Ion la cercetare.
Cum ajunse Ion la primărie, arendaşul, supărat că îndrăznise să îl reclame, sări la el. Începu să-i care din nou pumni în cap. Subprefectul îi spuse cu blândeţe cuconului Arghir să se liniştească. Boierul nu se opri decât când obosi şi ieşi pe uşă.
După ce ţăranul îşi mai reveni, subprefectul îl întrebă cum a fost bătaia "ailaltă". Ion zise că a fost ca şi asta. Că mai bine lucrează cele zece zile de praşilă decât să mai ia şi o a treia. Uşurat, subprefectul începu să bată câmpii despre înţelegerea şi dragostea dintre ţărani şi arendașul roman ca să fie toate cu dreptate și înțelegere. Plecă apoi să facă raport prefectului că arendașul și țăranul s-au împăcat.

Sfârșitul povestirii pe scurt a schiței ”Arendașul român”

Citește textul întreg !


Alte povestiri după schițele lui I.L.Caragiale:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !