26 iunie 2018

BĂTRÂNUL ȘI MAREA. Povestire pe scurt (1)

roman de ERNEST HEMINGWAY


Bătrânul Santiago era un pescar din Cuba, în vârstă de optzeci și patru de ani. Plecase la pescuit în Gulfstream timp de câteva săptămâni împreună cu un băiat, Manolin. Nu prinseseră nimic și părinții nu îl mai lăsaseră pe băiat să meargă cu el. Socoteau că bătrânul este ghinionist.
Băiatul se mutase la o altă barcă și avuseseră noroc de la început. Îi părea rău de bătrân, căci el îl învățase să pescuiască. Îl ajuta mereu să își care lucrurile când se întorcea de pe mare. S-ar fi întors pe barca lui, dar bătrânul îi spuse să rămână în barca norocoasă.

Într-o zi se opriră la Terasă, iar Manolin îi luă bătrânului o bere. Își amintiră cum fusese când îl luase pe băiat prima oară în barcă, la pescuit. Puștiul îi promise că îi aduce momeală proaspătă, apoi porniră spre coliba în care locuia bătrânul. Aici, bătrânul minți că are mâncare, iar băiatul se prefăcu că îl crede.
Cei doi vorbiră puțin despre baseball, apoi despre cumpărarea unui bilet de loterie. Necazul era că niciunul dintre ei nu avea cei doi dolari și jumătate, prețul biletului. Băiatul plecă și bătrânul adormi.
Manolin reveni mai târziu, aducând cina, de la Terasă, într-un sufertaș, și două sticle de bere din partea proprietarului. Băiatul se gândi că ar trebui să-i facă rost de alte haine și încălțăminte, fiindcă era septembrie și vremea se răcea.
În timp ce mâncau, vorbiră din nou despre baseball. Apoi bătrânul își aminti că, pe când era și el băiat, mergea cu o goeletă spre Africa și văzuse lei pe plajă. Manolin îi spuse că este un pescar bun, mai bun decât toți ceilalți, apoi îi ceru să se culce, ca să plece odihnit la pescuit.
Bătrânul se culcă pe ziarele vechi care acopereau arcurile patului. Puse capul pe pantalonii săi făcuți sul, în loc de pernă, și se înveli cu pătura. Adormi și visă, ca de obicei, plaja din Africa și leii care se jucau acolo seara, ca pisicile.
Dis-de-dimineață, bătrânul se trezi și merse la casa puștiului. Îl trezi și porniră înapoi, la coliba bătrânului. Duseră la barcă colacii de sfoară, puși într-un coș, harponul și cangea, catargul cu vela strânsă. Băură cafea la un local pentru pescari, apoi băiatul aduse momeala. Bătrânul avea în barcă drept provizii doar o sticlă cu apă, nimic de mâncare. Împinseră barca în apă și bătrânul ieși din port când încă era întuneric, odată cu alte bărci de pescari.

Sursa foto

* * *

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

4 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !