2 iulie 2018

METAMORFOZE 2. REGELE MIDAS ARE URECHI DE MAGAR !

legendă de PUBLIUS OVIDIUS NASO


Regele Midas se lecuise de pofta lui nebunească de aur, dar nu căpătase mai multă minte.
Nu departe de cetatea regelui Midas, Sardes, se afla muntele Timol. Zeul Pan, mândru de instrumentul la care cânta, naiul, îl chemă la întrecere pe zeul Apollo, care cânta minunat din liră. Judecător trebuia să fie însuşi muntele Timol, care luă pentru aceasta chip de om.
Pan începu să cânte din nai şi pădurile răsunară de cântecul lui. Sunetele ajunseră până la regele Midas, care veni să asiste şi el la întrecere.
Zeul Apollo sosi de pe muntele Parnas, unde sălăşluia împreună cu cele nouă muze. Înveşmântat în mantia sa de purpură, cu lira încrustată în pietre preţioase şi în fildeş, cântă fermecător.
Timol socoti că Apollo este câştigătorul întrecerii. Toţi cei care fuseseră şi ei martori la întrecere încuviinţară această alegere. Regele Midas singur lăudă cântarea zeului Pan  şi o socoti mai presus de a zeului Apollo.
Mânios, zeul Apolo socoti că numai nişte urechi de măgar pot fi atât de nesimţitoare la ceea ce este frumos şi melodios.  Şi pe loc urechile regelui Midas se transformară în urechi de măgar, lungi şi mişcătoare.

*

Altă legendă spune că regele îşi acoperi urechile, de teamă să nu afle lumea. Îl ameninţă cu moartea dacă va spune cuiva,  pe bărbierul său, care trebuia să-l vadă cu capul descoperit. Bietul om răbdă o zi, două, trei, dar simţea nevoia să spună cuiva.
Bărbierul se duse pe malul apei, săpă o groapă, şopti în ea "Regele Midas are urechi de măgar" şi o acoperi repede cu pământ. Numai că din pământul acela crescură nişte trestii. De câte ori bătea vântul, trestiile şopteau "Regele Midas are urechi de măgar" . În scurtă vreme, toată cetatea ştia că regele Midas are urechi de măgar, fiindcă orice minciună iese până la urmă la iveală.

Sursa foto

Sfârșitul povestirii pe scurt a legendei despre urechile de măgar ale regelui Midas

Alte povestiri pe scurt după ”Metamorfoze”:


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !