19 iulie 2018

KAȘTANKA. Povestire pe scurt (1)

povestire de ANTON PAVLOVICI CEHOV

1. Năravuri proaste

Kaștanka era o cățelușă roșcovană, o corcitură de șoricar cu câine de stradă obișnuit. Alerga de colo-colo pe un trotuar necunoscut. Încerca să înțeleagă de ce se afla acolo, singură.
De dimineață, stăpânul ei, tâmplarul Luka Aleksandrâci, o chemase să meargă cu el. Clienții lui stăteau departe, așa că tâmplarul intrase în mai multe cârciumi, să mai prindă putere.
Pe drum, cățelușa făcuse fel de fel de nebunii: lătrase după tramvaiele cu cai și intrase prin curți, fugărind alți căței. Seara, când ajunseseră pe trotuarul acela, tâmplarul era deja beat turtă. Apăruse o fanfară, ea se speriase și trecuse pe trotuarul celălalt. Când fanfara dispăruse, revenise la locul în care își lăsase stăpânul. Acesta nu mai era acolo și i-a fost imposibil să îl regăsească.
Venise noaptea, ningea și lăbuțele îi înghețaseră. Îi era tare foame și începu să scâncească. Se ghemui necăjită la intrarea unei case.

2. Străinul misterios

Ușa casei se deschise și o lovi. Kaștanka sări speriată în picioare, schelălăind. Omul aflat în prag o întrebă cu bunătate dacă a lovit-o cu ușa. O întrebă apoi unde îi este stăpânul. Înțelese că s-a rătăcit și o luă cu el.
În scurt timp, Kaștanka se afla în casa străinului. Acesta îi dădu să mănânce destul de mult. Înțelesese după slăbiciunea ei că fusese prost hrănită. Cu burta plină, cățelușa se întinse pe podea. Dădea din coadă și se întreba unde-o fi mai bine, la tâmplar sau la străin ? La tâmplar erau lucruri multe și mirosea frumos a clei, a talaș și a lac. La străin erau puține lucruri în odaie și nu mirosea a nimic. Totuși, străinul îi dăduse multă mâncare, nu strigase la ea și nu o lovise niciodată.
Străinul îi aduse de undeva o salteluță și Kaștanka se culcă pe ea. Omul stinse lumina și se duse să se culce. Cățelușa își aminti de Luka Aleksandrâci, de băiatul lui, Fediușa, de joaca acestuia cu ea. Adormi și îl visă tot pe Fediușa.

3. O nouă și foarte plăcută cunoștință

Dimineață, când se trezi, Kaștanka începu să umble prin casă. Intră în odaia străinului, acesta dormea încă. Pătrunse în altă odaie și dădu față-n față cu un gânsac. Pe o salteluță stătea un motan alb. Motanul arcui spinarea, o scuipă și îi dădu o labă peste cap. În același timp, gânsacul o ciupi de spinare. Kaștanka lătră ascuțit la motan și sări asupra gânsacului. Tocmai atunci intră străinul.
Omul îl certă zdravăn pe motan, pe care îl numea Fiodor Timofeici. Îl trimise apoi pe gânsac, Ivan Ivanâci, la locul lui. Le spuse că trebuie să trăiască în pace și prietenie. Îi dădu un nume și Kaștankăi, îi zise ”Mătușa”.
După ce stăpânul ieși, motanul se întinse pe salteluță, făcându-se că doarme. Gânsacul turui înainte pe limba lui, fără să-l înțeleagă nimeni. Kaștanka dădu de copăița lui cu coji de pâine înmuiate și se apucă să le mănânce. Gânsacul nu se supără, își văzu de vorbăria lui.

4. Tot felul de minunății

Străinul reveni în odaia în care se aflau cățelușa, numită de el ”Mătușa”, motanul Fiodor Timofeici și gânsacul Ivan Ivanâci. Aduse cu el o ramă de lemn. De stinghia de sus erau prinse un clopoțel și un pistol. De acestea atârna câte o sforicică.
Omul îl chemă pe gânsac, îi ceru să se încline și să facă o reverență, apoi să facă pe mortul. Se apucă apoi cu mâinile de cap și strigă după ajutor, ca la foc. Gânsacul se repezi și trase cu ciocul de sforicica clopoțelului. Străinul îl mângâie și îl întrebă ce ar face dacă ar avea o prăvălie cu bijuterii și ar veni hoții. Gânsacul trase de sforicica pistolului. Împușcăturile îi plăcură Kaștankăi, așa cum îi plăcuse și sunetul clopoțelului. Cățelușa începu să latre și să alerge în jurul ramei.
Repetițiile cu gânsacul mai ținură încă o oră. Fu adusă apoi Havronia Ivanovna, o scroafă neagră. Ea era baza piramidei egiptene. Stăpânul numără până la trei și gânsacul sări pe spinarea ei. Motanul sări și el pe scroafă, apoi pe spinarea lui Ivan Ivanâci. Se așeză pe labele din spate, încheind astfel piramida. Dresajul animalelor mai dură vreo oră, apoi stăpânul ieși. Seara, el aduse salteluța cățelușei în odaia animalelor și Kaștanka dormi la un loc cu gânsacul și motanul.

* * *

Sursa foto
Urmează Kaștanka (2)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !