29 iulie 2018

CHILDE ROWLAND. Povestire pe scurt

basm de Joseph Jacobs

Childe Rowland și doi frați ai săi se jucau cu mingea, având-o la mijloc pe sora lor Ellen. Childe (=tânărul de neam nobil, prințul) Rowland, cel mai mic dintre frați, lovi cu putere mingea, trimițând-o peste turla capelei. Ellen dădu ocol capelei, ca să le aducă mingea. Degeaba așteptară ei, timp îndelungat, că fata nu mai apăru.
Fratele cel mare se duse la vrăjitorul Merlin și îl întrebă de soarta fetei. Vrăjitorul îi spuse că fusese luată de zâne și se afla acum la Regele Spiridușilor, în Turnul Întunecos. Fratele cel mare spuse că se va duce să o aducă înapoi. Vrăjitorul îl învăță ce să facă și ce să nu facă în drumul său. Tânărul plecă, dar nu se mai întoarse.

După o vreme, hotărî și fratele mijlociu să plece ca să-și salveze sora. Se duse și el la Merlin. Acesta îl învăță și pe el ce să facă și ce să nu facă, porni la drum și nu se mai întoarse.
Childe Rowland ceru mamei sale, regina, să îl lase și pe el să plece după sora lui. Cu greu se învoi regina, căci era ultimul ei fiu și cel mai îndrăgit dintre copiii săi. Până la urmă se învoi, totuși, și îi dădu sabia fermecată a tatălui său. Întotdeauna sabia izbea în dușman, nu dădea greș niciodată. Apoi, tânărul prinț se duse și el la vrăjitorul Merlin. Acesta îi spuse ca, după ce va ajunge pe tărâmul vrăjit al spiridușilor, să taie capul oricui va vorbi cu el. Ce nu trebuia să facă era să nu mănânce și să nu bea nimic până când nu va ieși din acel tărâm, altfel nu se va mai întoarce niciodată.
Când ajunse pe tărâmul spiridușilor, Childe Rowland se întâlni cu rândașul Regelui Spiridușilor. Îl întrebă unde se afla Turnul Întunecos, dar acesta nu știa. Rowland reteză cu sabia capul rândașului și plecă mai departe. Se întâlni cu un văcar și se întâmplă la fel. Mai departe dădu de îngrijitoarea de păsări, care îi spuse unde se afla acel turn. Rowland era cât pe-aci să plece fără să facă ce trebuia. Își aminti în ultima clipă și îi tăie capul femeii.
Rowland ajunse la turn și intră. Admiră toate frumusețile de acolo, făcute din aur și pietre prețioase. O găsi pe sora lui stând pe o canapea de catifea, mătase și aur. Ellen îi povesti cum Regele Spiridușilor le făcuse vrăji fraților lor, care acum zăceau ca și morți. În timp ce vorbeau, lui Rowland i se făcu foame. Uitând ce îl învățase vrăjitorul Merlin, îi ceru surorii lui ceva de mâncare. Ea îl privi întristată, dar nu putu să-i spună nimic. Era și ea vrăjită și nu putea să-i dea sfaturi. Îi aduse de mâncare,. El o privi și își aminti de ce făcuse drumul acela. Azvârli mâncarea și spuse că nu va înghiți nimic până când nu o va elibera.
Chiar atunci intră Regele Spiridușilor. Rowland își luă sabia fermecată și luptă cu Regele Spiridușilor până când îl îngenunche. Childe Rowland îi promise regelui că îi va cruța viața dacă o va scoate pe sora lui de sub puterea vrăjilor și îi va trezi la viață pe frații lui.
Regele Spiridușilor unse cu o licoare roșie urechile, ochii, nasul și vârful degetelor celor doi frați și aceștia prinseră viață. Rosti apoi câteva cuvinte către Ellen și o scăpă de vrajă. Childe Rowland plecă de acolo cu frații lui. Tare se mai bucură regina când își văzu fata și băieții întorși cu toții acasă.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Childe Rowland”

Sursa foto

Ai putea să citești și alte povestiri după basmele lui Joseph Jacobs:
  • Frumoasa în blăniță de pisică
  • Jack și vrejul de fasole
  • Povestea lui Tom Degețel
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !