6 iunie 2018

IVAN TURBINCĂ

basm de ION CREANGĂ


Dumnezeu și Sfântul Petru mergeau odată pe drum. În urma lor era Ivan, un ostaș care fusese liberat de la oaste și i se dăduseră două carboave, bani de cheltuială.
Cei doi îi încercară bunătatea sufletului. Luară chip de cerșetori și Ivan dădu fiecăruia câte o carboavă. Atunci, Dumnezeu și Sfântul Petru îi dădură banii înapoi, iar Dumnezeu îi îndeplini rugămintea, drept răsplată. Îi blagoslovi  turbinca (ranița, rucsacul), să poată intra în ea oricine ar fi dorit Ivan. După aceasta, îi spuse ca, atunci când se va sătura de umblat prin lume, să vină să slujească la poarta sa.

Ivan Turbincă ajunse la curțile unui boier și ceru găzduire. Boierul porunci să îl culce în casa unde locuia necuratul. Ivan se culcă pe un divan, își puse turbinca sub cap și stinse lumânarea. Deîndată dracii îi smulseră turbinca de sub cap. Ivan făcu lumină și privi în jur, nu văzu nimic. Stinse iar lumânarea și se culcă la loc.
Dracii începură să miorlăie, să guițe, să orăcăie și să mormăie. Ivan își dădu seama despre ce e vorba și strigă tare ”Pașol na turbinca!”, adică să treacă în turbincă. Vrând, nevrând dracii fură înghesuiți în turbincă. Ostașul le trase niște ghionturi strașnice, apoi se culcă cu capul pe turbincă. Către dimineață veni Scaraoschi, căpetenia dracilor, să vadă ce e cu aceștia de n-au mai apărut. Îi dădu o palmă lui Ivan de sări acesta ca ars din somn și îi strigă și lui să treacă în turbincă. Dimineață îi spuse boierului cu ce își umpluse turbinca și îi ceru niște nuiele. I se aduseră și le dădu pe rând dracilor câte o bătaie zdravănă.
Ivan Turbincă plecă mai departe și ajunse la poarta raiului.  Ivan îl întrebă pe Sfântul Petru dacă au în rai tutun, vodcă, femei și lăutari și acesta  răspunse că le găsește la iad.
Ivan se duse la iad și intră. Le spuse  dracilor că el are poftă de un guleai, de un chef. Îi aduseră tot ce voia și se puse pe băut, pe cântat și pe jucat.
Dracii ar fi vrut să scape de el, dar nu știau cum. Talpa-iadului, însă, făcu o darabană, ieși și începu a  bate darabana ca la război. Auzind, Ivan își luă pușca și năvăli afară. Talpa-iadului sări iute înăuntru și zăvorî poarta. Nemaiavând ce face, Ivan se întoarse la poarta raiului și începu a o păzi pe dinafară.
Într-o zi veni Moartea, să primească porunci de la Dumnezeu. O băgă în turbincă și se duse el la Dumnezeu să-l întrebe ce poruncă are pentru ea. Dumnezeu îi zise ca Moartea să ia, timp de trei ani, numai oameni bătrâni, ca el. Ivan Turbincă se duse și îi spuse să roadă, timp de trei ani, numai pădure bătrână. După trei ani, Moartea veni iar după porunci. Dumnezeu spuse să ia trei ani oameni tineri și trei ani copii, Ivan îi spuse Morții să roadă trei ani pădure tânără și trei ani smicele și lăstari.
Supărată și chinuită veni Moartea după cei șase ani. De data asta Ivan o închise în turbincă și nici nu-i spuse lui Dumnezeu. După un timp, acesta se duse să întrebe dacă n-a mai venit Moartea. Aceasta spuse din turbincă, cu glasul înăbușit, că e acolo. Dumnezeu îi dădu drumul și îi spuse lui Ivan că i-a venit și lui rândul să îl ia Moartea. Ivan își făcu o raclă, un coșciug, și ceru Morții să-i arate cum să se așeze în el. Ea se așeză ca să-i arate, iar el trânti capacul peste dânsa.
Dumnezeu află și o eliberă pe Moarte și de acolo. Îl pedepsi pe Ivan Turbincă să nu mai moară niciodată, iar acesta, de plictiseală, trase chef peste chef.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Ivan Turbincă”

Citește textul întreg !
Citește și alte povestiri pe scurt după poveștile lui I.Creangă:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !