7 iunie 2018

HANSEL ȘI GRETEL

basm de FRAȚII GRIMM

A fost odată un tăietor de lemne care avea o nevastă rea la suflet şi doi copii. Pe băiat îl chema Hansel şi pe fată o chema Gretel. Familia era foarte săracă. Bietul tăietor de lemne îşi pierduse somnul gândindu-se cum să facă rost măcar de pâinea cea de toate zilele.
Într-o seară, nevastă-sa îi spuse să meargă cu toţii a doua zi în pădure şi să lase copiii acolo. Bărbatul nu se învoi. Femeia se puse pe capul lui şi nu se lăsă până când nu zise ca ea.
Cei doi copii nu adormiseră, căci foamea nu îi lăsa. Auziră tot şi Gretel începu să plângă încetişor. Hansel îi promise că va găsi el o scăpare.
După ce părinţii adormiră, Hansel ieşi afară şi îşi umplu buzunarele cu pietricele albe din faţa căsuţei lor.
A doua zi, în timp ce mergeau spre pădure, apoi prin pădure, Hansel aruncă pe drum câte o pietricică, din loc în loc. Ajunseră în mijlocul pădurii. Tatăl făcu un foc zdravăn. Mama le spuse să mănânce  pâinea pe care le-o dăduse când plecaseră de acasă.  Le mai spuse să aştepte până se întorc ei de la tăiat lemne.
Părinții  plecară spre casă. Tatăl legă o creangă de un copac. Când o izbea vântul copiii auzeau şi credeau că aud toporul tatălui lor. Aşteptară ei mult, până căzu noaptea. Gretel începu iar să plângă. Fratele ei îi spuse să aibă răbdare până răsare luna.
Când începu să lumineze luna, Hansel o luă pe Gretel de mână şi porniră la drum, călăuziţi de pietricelele cele albe. Ajunseră acasă şi mama se prefăcu că se bucură. După câteva zile, îl convinse iar pe omul ei şi îi duseră din nou în pădure. De data asta, însă, Hansel nu mai putu să ia pietricele. Mama încuiase uşa în noaptea dinaintea plecării şi nu putuse să iasă afară. Le dăduse ea pâine şi Hansel presărase firimiturile, dar le mâncaseră păsărelele.
Rămaşi singuri, cei doi copii se afundară în pădure. Tocmai când credeau că vor muri de foame, ajunseră la o căsuţă făcută toată din pâine, cu acoperiş de cozonac şi geamuri din zahăr. Începură a mânca din căsuţă şi dinăuntru se ivi o bătrână care îi pofti să intre în casă.
Era o vrăjitoare care ademenea copiii cu căsuţa ei şi apoi îi mânca. Pe Hansel îl închise într-o îngrăditură cu gratii. Pe Gretel o puse la muncă prin casă, mai ales la gătit mâncarea pentru Hansel. Vrăjitoarea voia întâi să îl îngraşe, apoi să facă din el o fiertură. Îl punea mereu pe băiat să scoată un deget printre gratii, ca să vadă dacă s-a îngrăşat.  Hansel îi dădea un oscior. Bătrâna nu vedea că o păcăleşte, fiindcă avea vederea slabă.
După vreo lună, vrajitoarea îşi pierdu răbdarea şi hotărî să-l mănânce aşa slab, cum credea ea că e. Într-o dimineaţă îi spuse fetiţei să intre în cuptor, să vadă dacă e încins. Gretel îşi dădu seama că vrea să o mănânce şi pe ea. Îi spuse că nu ştie cum să intre şi bătrâna se băgă, să îi arate. Fata închise iute uşa cuptorului şi alergă să îl elibereze pe frăţiorul ei.
Casa vrăjitoarei era plină de cutii cu pietre preţioase şi mărgăritare, perle. Cei doi copii îşi umplură buzunarele şi porniră la drum. Merseră multă vreme prin pădure. După o vreme, locurile începură să li se pară cunoscute. Ajunseră la casa părintească, unde era numai tatăl lor, căci mama lor murise. Hansel si Gretel își goliră buzunarele de nestemate şi măgăritare. De atunci, grijile şi nevoile plecară din casa lor.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Hansel și Gretel”

Dă clic și citește textul întreg !
Citește și alte povestiri după basmele fraților Grimm:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !