21 iunie 2018

FATA SĂRACULUI CEA ISTEAȚĂ (1)

de PETRE ISPIRESCU


Cândva, un om sărac și femeia lui aveau o mulțime de copii. Oricât de mult munceau ei, nu reușeau niciodată să le dea copiilor destulă mâncare. Zi de zi copiii plângeau de foame. Cu greu îi potolea fata cea mare, care era mai înțeleaptă și care avea grijă de ei în lipsa părinților.

Odată, boierul pe moșia căruia se aflau la muncă se îndură de ei. Îi spuse omului să meargă în sat și să-și aleagă un loc de bordei. Să-și facă acolo bordeiul, pe locul care va fi în veci al lui.
Bucuros, se duse omul și alese locul, pe care făcu o groapă mare, pentru bordei. Din păcate, alături se nimeri să fie curtea unui țăran bogat și foarte îngâmfat. Noaptea, o vită a acestui țăran căzu în groapă și muri.
Bogatul îl târî pe sărac la judecată, înaintea boierului. Arătă că săracul a avut îndrăzneala să-și aleagă locul pentru bordei chiar lângă el. Că a săpat o groapă prea mare și nici nu a acoperit-o pe timpul nopții. Cerea ca săracul să-i plătească vita. Acesta plângea că nu are cu ce.
Săracul, cu lacrimi în ochi îi spuse boierului că nu a vrut să-l supere cu nimic pe țăranul cel bogat. Că groapa a săpat-o mare fiindcă sunt multe suflete în familia lui și n-ar avea loc altfel. Își recunoștea greșeala că din vina lui murise vita, dar fără voie.
Boierul înțelese că săracul greșise fără voia lui. Acum nu știa cui să-i dea dreptate. Le spuse atunci trei întrebări și le zise să vină cu răspunsurile după trei zile. Cine va da răspunsurile bune, acela va avea dreptate la judecată. Întrebările erau: Ce este mai gras în lume ?  Ce aleargă mai iute în lume ? Ce este mai bun în lumea asta ?
Plecară cei doi împricinați acasă. Bogatul era sigur că va câștiga, avea deja răspunsurile în minte. Săracul se duse la ai lui și începu să plângă. Fata săracului cea isteață, fata cea mare, îl întrebă ce are și, cu greu, îl făcu să spună. Ea îi zise să stea liniștit, că în dimineața hotărâtă are să-i dea răspunsurile.
Veni și ziua răspunsurilor. Cei doi se înfățișară dinaintea boierului. Acesta le puse, pe rând, întrebările. Bogatul spuse că cel mai gras pe lume e porcul lui. Săracul spuse că e pământul, care hrănește toate plantele roditoare. Bogatul spuse că cel mai iute pe lume este calul său. Săracul spuse că e gândul. Bogatul spuse că în lumea asta cel mai bun e boierul și judecata lui dreaptă. Săracul spuse că e Dumnezeu, care îngăduie toate ale oamenilor.
Boierul spuse că săracul a răspuns bine la întrebări și îl goni pe țăranul cel bogat din fața lui. Îl întrebă apoi pe cel sărac cine l-a învățat să răspundă. Acesta răspunse cinstit că l-a învățat fata cea mare. Boierul se miră de fata săracului cea isteață. Porunci să vină a doua zi la scara conacului nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

4 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !