18 iunie 2018

CIDUL. Povestire pe scurt (1)

Legendă spaniolă repovestită de Alexandru Mitru.


Cam în aceleaşi vremuri cu Roland se cântau pe meleagurile Spaniei isprăvile lui El Cid Campeador (Stăpânul ostaş) - Cidul (pronunţă: "Sidul"). Numele său era Rodrigo Diaz de Bivar.
Tatăl lui Rodrigo fusese pălmuit şi jignit de contele Lozano. Avea patru fii, dar îl socoti numai pe Rodrigo în stare să îl răzbune. Rodrigo îi jură tatălui său că îl va răzbuna, încălecă şi se duse la conte. Îl provocă la luptă şi, cu toate că era mai tânăr decât contele, cu mai puţine lupte pe răboj, îl învinse şi îi tăie capul.

În timp ce tatăl său îi mulţumea şi îl aşeza în scaunul de stăpân al casei, maurii năvăliră pe pământurile spaniolilor. Aceştia o luară înspăimântaţi la fugă, dar Rodrigo îi întoarse înapoi şi îi conduse la victorie. Mulţimea l-a numit de atunci Cidul - El Cid Campeador, iar regele Fernando de Castilia i-a trimis daruri şi l-a chemat la curtea lui.
Între timp însă, ajunse la curtea regelui Himena, fiica contelui Lozano. Ea ceru o pedeapsă ciudată pentru ucigaşul tatălui său. Cidul trebuia să o ia de soție fiindcă îi răpise sprijinul şi protecţia tatălui. Regele râse şi acceptă să îi dea această pedeapsă lui don Rodrigo.
Cidul acceptă această pedeapsă, după ce  îi spuse donei Himena că nu îl ucisese mişeleşte pe tatăl ei, ci în luptă dreaptă. Făcură cununia la catedrala din Burgos. Naş a fost chiar regele, care câştiga astfel un vasal viteaz şi credincios.  Dona Himena era fermecătoare în veşmântul alb, din dantelă, iar Cidul sosi impunător, în haină neagră şi cămaşă albă, cu spada scumpă la brâu, călare pe calul arab Babieca.
Nici nu sfârşiră ospăţul de nuntă, ţinut la palatul regelui, că năvăliră din nou maurii. Cidul sări primul în fruntea oştenilor. Invinse maurii care jefuiseră satele, apoi le dăduseră foc şi luaseră robi bărbaţi, femei şi copii. Prinse cinci regi mauri şi şi-i făcu slugi, apoi îi eliberă cu condiţia să îi fie vasali şi să trimită tribut. Ajunşi înapoi acasă, regii îl lăudară pe Cid şi îi trimeseră tributul, după cum juraseră.
Cidul a mai dus multe lupte cu maurii, căci aceştia aveau mult mai mulţi regi decât cei cinci. În timpul acesta don Himena îl aştepta, din ce în ce mai mâhnită, iar regele Fernando îl învesti cavaler.
Apăru însă un nou duşman. Împăratul Henric, din Germania, sprijinit de Papa, ceru tribut mare Castiliei, sub cuvânt că el e stăpânul tuturor regilor creştini. De nu, porneşte război împotriva lor. Castilienii, conduşi de Cidul, învinseră pe rând oştile împăratului, apoi pe ale Papei.
În timp ce soţul ei lupta pentru Castilia, dona Himena născu o fată. Abia veni don Rodrigo să o vadă şi în două zile fu chemat iar la luptă.
După moartea regelui Fernando, Castilia se împărţi în trei, la cei trei fii ai săi. Cele două fiice primiră şi ele câte o cetate. Cidul rămase în slujba lui Sancho, cel ce primise ca moştenire grosul Castiliei, dar acesta porni războaie nedrepte cu fraţii şi surorile sale. Cidul se împotrivi la asta şi atunci Sancho îl alungă, îi ceru să părăsească Castilia.

* * *

Sursa foto
Urmează Cidul (2)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !