16 iulie 2018

CELE TREI RODII AURITE. Povestire pe scurt (1)

basm de PETRE ISPIRESCU
Fiul unui împărat stătea odată la fereastră. Zărind o babă ce venea cu tivga de la fântână, azvârli cu o piatră și sparse vasul babei, Supărată, baba îl blestemă să nu se însoare până când nu va găsi cele trei rodii aurite.
Fiul de împărat dori imediat să plece să caute cele trei rodii aurite și îi ceru tatălui său să-i facă trei rânduri de haine de fier pentru călătorie. Călători prin lume până când rupse două rânduri de haine.  Tocmai atunci ajunse la coliba unei mătuși singuratice. Întrebă dacă nu știe unde se află cele trei rodii aurite, dar ea îl îndrumă la sora ei.

Sora femeii știa, căci avusese și ea un fecior care umblase după acele rodii până când își pierduse viața. Îi spuse flăcăului cum să ajungă și ce să facă pentru a-și păzi viața. Tânărul porni la drum și după un timp întâlni un balaur. Îl salută frumos, numindu-l frate, balaurul răspunse și el frumos, apoi fiul de împărat plecă mai departe. În drum mai întâlni o fântână înnămolită, pe care o curăță, niște porți încuiate de mult timp și prăfuite, pe care le deschise și le șterse, o brutăreasă care curăța cuptorul chiar cu trupul ei și el îi dădu o bucată din haina lui ca să șteargă cuptorul cu ea.
Chiar în spatele cuptorului era o grădină frumoasă, în care tânărul găsi un pom cu cele trei rodii aurite. Tăie ramura pe care se aflau, o luă și plecă repede. Grădina chemă în ajutor brutăreasa, balaurul, porțile și fântâna. Acestea nu voiră să-i facă nimic rău flăcăului, fiindcă se purtase frumos cu ele.
Fiul de împărat trecu pe la bătrâna care îl îndrumase, ca să-i arate și ei rodiile, apoi se îndreptă spre împărăția tatălui său. Pe drum desfăcu două dintre rodii, dar din fiecare ieși o fată frumoasă care ceru apă. Cum el nu avusese de unde să le dea, muriseră amândouă. Înainte de a tăia ultima rodie, se pregăti și luă apă de la o fântână. Din rodie ieși o frumoasă fată cu părul de aur. Ea bău apă și scăpă cu viață, iar fiul de împărat o și ceru de soție.
Fata cu părul de aur primi, iar el o urcă într-un pom, lângă fântână, ca să-l aștepte acolo până va veni el înapoi, cu care împărătești și cu alai ca să o ducă la palatul tatălui său.
După ce plecă flăcul, veni la fântână o fată de țigan. Văzu în apă chipul fetei cu părul de aur, crezu că e chipul ei și se întoarse acasă spunându-i mamei sale că e prea frumoasă ca să aducă apă de la fântână. Maică-sa o mai trimise o dată la fântână, dar fata îi spuse din nou același lucru. Mama înțelese ce se întâmplase și îi dădu un ac vrăjit, învățând-o ce să facă.

* * * 


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !