13 iunie 2018

VRĂJITORUL DIN OZ. Povestire pe scurt (7)

roman de LYMAN FRANK BAUM


Darurile winkiezilor

Dorothy îl eliberă pe Leul cel laș,  apoi îi chemă pe winkiezi și îi anunță că sunt liberi. Bucuroși, aceștia îi ajutară de îndată să-și găsească prietenii. Îl găsiră întâi pe Omul de tinichea. Îl îndreptară, îl peticiră, iar niște giuvaergii pricepuți îi făcură o coadă de aur la topor și un bidon de argint, încrustat cu aur și ornat cu piere prețioase, pentru uleiul cu care își ungea încheieturile.Porniră apoi după hainele lui Sperie-Ciori. Găsiră copacul în care le aruncaseră maimuțele zburătoare, dar nimeni nu putea ajunge la ele.  Atunci Omul de tinichea tăie copacul și luară hainele. Le duseră la palat și le umplură cu paie noi și curate și Sperie-Ciori fu pus și el pe picioare. Lui, giuvaergiii îi făcură un baston cu cap de aur, ca să se sprijine și să nu mai cadă mereu. Lui Toto și Leului le făcură câte o zgardă de aur, iar lui Dorothea o frumoasă brățară împodobită cu diamante.
Când se pregăti de plecare, Dorothea umplu  coșulețul cu merinde și schimbă vechea ei bonetă cu boneta de aur a vrăjitoarei.

Maimuțele înaripate

Porniră la drum, dar nu prea știură încotro să se îndrepte. Rătăciră ei multe zile și pricepură că se rătăciseră. Sperie-Ciori propuse ca Dorothea să folosească fluierul pe care i-l dăduse regina șoarecilor de câmp. Dorothea fluieră și regina veni.
Dorothea o rugă să îi îndrume pe drumul cel bun.  Regina le spuse că ea le arată drumul, însă e prea lung și o sfătui pe Dorothea să folosească boneta fermecată. Fata își puse boneta și rosti cuvintele care erau scrise înauntrul ei.
Maimuțele zburătoare sosiră cât ai clipi din ochi. Căpetenia îi spuse Dorotheei că purtătorul bonetei poate să le cheme de trei ori. Îi luară pe toți și porniră în zbor. Pe drum, căpetenia îi povesti Dorotheei cum ajunseseră ele supusele acestei bonete. Cu două generații în urmă, neamurile lor luaseră în râs un prinț, iubitul unei frumoase prințese, care era și o vrăjitoare bună. Supărată, aceasta le izgonise, menindu-le să fie supusele celui care ar avea acea bonetă.
Cum se termină povestirea, ajunseră la Orașul Smaraldelor. Maimuțele îi lăsară pe toți în fața porților, apoi zburară înapoi, către casă.

* * *

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă ! 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !