14 iunie 2018

ȚIGANIADA sau TABĂRA ȚIGANILOR (4)

epopee de ION BUDAI-DELEANU


Cântecul VII (Capitolul 7)


Mahomed porunci să se întocmească tabără întărită, unde să aștepte ca să fie găsit Vlad Basarab. Acesta, îmbrăcat în negustor, pătrunse în tabăra turcilor și începu să ia seama la armele acestora. Deodată auzi zarvă mare, precum că l-au prins și îl aduc pe Vlad.
Turcii îl găsiseră pe Argineanu. Ieșit din pădure, vraja se risipise și lui îi reveniseră puterea și curajul. Doborâse cu parul o ceată de turci, apoi se culcase lângă o fântână. Pe când dormea, niște turci îl legaseră fedeleș și acum îl aduceau sultanului.
Cei din tabără crezuseră că este însuși Vlad Basarab Vodă. Argineanu reuși să sară pe un cal și să fugă de la turci.
Noaptea, Vlad Vodă pătrunse cu oștenii săi, pe nesimțite, în tabăra turcilor. Omorâră câți putură, stârnind un asemenea vălmășag, încât sultanul trebui să fugă, apărat de garda sa. Tocmai atunci năvăliră și diavolii, dar îndată săriră să lupte cu ei îngerii. Apărați de coperțile ferecate cu argint ale evangheliilor, îngerii încărcau tunurile cu tămâie, și trăgeau salve după salve, doborând diavolii sub o ploaie de agheasmă.

Cântecul VIII (Capitolul 8 )

Învățatul Talalău a scris în catastiful său că țiganii porniră dornici de luptă, în frunte cu Tandaler. Seara, se opriră să se odihnească, iar căpetenia lor rânduise țigani de strajă. Aceștia se culcaseră  care într-un pom, care sub un pom, care într-o scorbură. Ghinionul făcu să se urce un urs tocmai în pomul în care dormea unul, iar pe sub pomul unde dormea altul trecu o turmă de mistreți. Se iscă o asemenea hărmălaie că se treziră cu toții și o luară la fugă până în câmp. Aici dădură peste o turmă de vite și se luptară cu ea orbiți de spaimă și de întuneric. Apoi bâjbâiră prin pădure până când aflară tabăra turcilor părăsită, dar plină de mâncare și de haine lepădate de turcii plecați în fugă.
Diavolul, dacă fusese înfrânt în război, avu poftă să-și vâre coada într-o mănăstire. Se prefăcu într-o frumoasă fată și ceru adăpost la mănăstire. Deși nu era voie să intre femei acolo, starețul o primi și o închise într-o chilie. Mânați de pofte, clopotarul, chelarul și alți călugări, tăbărâră noaptea în chilia fetei și se luară la bătaie. Tocmai atunci trecea Sfântul Spiridon, care se întorcea în rai. Văzu ce se petrece în mănăstire și făcu o cruce. Diavolul se risipi, iar călugării se potoliră ca prin minune, neștiind ce i-a apucat.
În timp ce se retrăgea, Mahomet nimeri în poiana în care se aflau țepele, iar în cea mai înaltă se putea recunoaște trupul lui Hamza Pașa.

Cântecul IX (Capitolul 9)

Boierii care unelteau împotriva lui Vlad Voievod și erau în legătură cu sultanul ținură sfat. Se temeau că, după izbânda împotriva turcilor, Vlad va voi să se răzbune pe boierii trădători. Boier Dănescu arătă că trebuie să se aștepte și la răzbunarea lui Mahomed împotriva Țării Românești.
Tocmai atunci sosi firman de la sultan. Documentul promitea iertarea păcatelor tuturor celor care l-ar fi părăsit pe Vlad și l-ar fi susținut la tron pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș. Boierii fură bucuroși să se plece sultanului și să scape de Vlad Voievod.
În acest timp, țiganii, ajunși la Spăteni, o țineau numai în chefuri. Acum se pregăteau pentru nunta lui Parpangel cu Romica lui. Lăutarii cântau, iar fetele cu băieții, ba chiar și babele cu moșii jucau. Mitrofan, poetul,  făcuse o orație în cinstea mirilor, Chirigordon, țârcovnicul o pusese pe muzică, iar Neanes, cântărețul, o cântă la masă.
Parpangel le povesti mesenilor peripețiile lui, cum sărise pe calul lui Argineanu, cu sabia acestuia în mână. Cum se bătuse cu niște turci și cum căzuse de pe cal în focul luptei și leșinase, trezindu-se pe lumea cealaltă. Trecuse întâi prin iad, văzând o mulțime de osândiți la cazne groaznice. Ajunsese apoi în rai, prin grădini cu roade bogate, pe unde curgeau râuri de lapte cu maluri de pâine și șipote cu rachiu, iar în depărtări se aflau dealuri de brânză și de slănină. Aici îl întâlnise pe tatăl său, dar își întâlnise și strămoșul, împăratul Jundadel din India. Tocmai când acesta îi tălmăcea un vis, Parpangel se trezi cu capul în poala maică-si, Brândușa.

* * * 

Urmează Țiganiada (5)

Citește textele întregi ale Capitolului VII, Capitolului VIII și Capitolului IX !

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !