1 iunie 2018

MOROMEȚII. Povestire pe scurt a fragmentelor privind copilăria lui Niculae Moromete (2)

roman de MARIN PREDA


La masă (Cap.IV, part.1)

Catrina Moromete îi strigă pe toţi la masă. Fetele nu veniseră de la scăldat.  Paraschiv nu se mişcă, Nilă şi Achim, ceilalţi băieţi din prima căsătorie a lui Moromete, nu  apăreau. Niculae stătea acolo unde îl apucase plânsul.
Deodată, Duţulache, câinele, ţâşni pe lângă Catrina, cu o bucată de brânză în bot. Paraschiv şi tată-său, Ilie Moromete, se puseră pe râs, înfuriind-o şi mai tare pe femeie. Strigă din nou la ei să vină la masă. Veniră şi fetele, apărură în sfîrşit şi Nilă şi Achim, dormiseră, unul în casă şi celălalt în grajd.

Mâncară în tindă, la o masă joasă şi rotundă. Stăteau cam înghesuiţi, Catrina alături cu copiii făcuţi cu Moromete, Niculaie, Ilinca şi Tita, cei trei fraţi vitregi de o parte, iar Moromete mai în largul lui, pe pragul unei odăi.
Tita tăie cu aţă mămăliga, în felii groase. Pe masă, în mijloc,  fu aşezată o strachină mare cu ciorbă din verdeţuri. Niculae ceru brânză, dar mama îi zise că e în burta lui Duţulache. Supărat, Niculae se ridică de la masă. Achim râse de el, dar, la vorbele mamei, Moromete se duse şi îl aduse înapoi.
Catrina îi spuse bărbatului că băiatul e supărat fiindcă vrea să se ducă la școală, ca să nu rămână repetent. Moromete spuse că au alte griji, a doua zi dimineaţă trebuia să vină perceptorul, să le ia lucruri din casă în contul ratei neplătite la timp. Achim spuse şi el că voia să plece cu oile la Bucureşti, să vândă acolo zilnic laptele. Ilinca sări ca arsă, că rămâneau fără lapte şi brânză. Niculae le ţinu partea fraţilor vitregi, ca să scape de oi. Tita îi spuse să nu se bucure, că o să meargă în schimb să muncească la deal, adică pământul.
Moromete se înfurie şi le spuse că se vede că nu sunt munciţi. El când venea de la muncă, adormea la masa cu mâncarea în gură de obosit ce era. Tăcură toţi şi începură să mănânce felul doi, mămăligă cu lapte din strachina aflată pe masă, în mijloc. Niculae izbi supărat lingura soră-si şi îi stropi pe toţi cu lapte fierbinte. Moromete îi dădu o palmă peste cap de îl lungi alături de masă, apoi îi spuse cu glas îndesat să se scoale şi să mănânce. Către sfârşitul mesei apăru şi Duţulache, în aşteptarea rămăşiţelor de pe masă.
Când terminară de mâncat şi se liniştiră, auziră glasul unui flăcău, care îşi cânta necazul, fusese părăsit de iubită. Ascultară nemişcaţi şi uimiţi , iar când cântecul nu se mai auzi, îşi reveniră  la starea lor de dinainte.

* * * 

Urmează Moromeții (3)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !