6 iunie 2018

LETOPISEȚUL ȚĂRII MOLDOVEI (2)

cronică de ION NECULCE

subintitulată de la Dabija-vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat”


În vremea domniei lui Constantin Cantemir voievod, pe la 1685, Țara Moldovei era tare chinuită de poghiazurile leșești, care jefuiau și pustiau de nu mai era nimeni de la Iași în sus. Vodă a luat odoarele mitropoliei și pe mitropolit, învățatul Dosoftei, care știa latinește, elinește și slavonește precum și multe altele, și s-au dus în Țara Leșească, la craiul Sobieski, unde Dosoftei a și rămas. Întors în țară, Cantemir-vodă a prins vreo patruzeci de tâlhari moldoveni, i-a iertat și i-a pus să-i prindă pe tâlharii leși și cazaci care călcau țara.

Pe când Ion Neculce era tânăr postelnic, s-au cununat la Iași fiul lui Duca-vodă, Constantin, cu Maria, fiica domnitorului muntean Brâncoveanu. Cununia s-a făcut la mânăstirea Golia, apoi au petrecut la curțile domnești. După ce s-au potolit cu nunta, au început să-i ceară turcii birurile obișnuite. Domnitorul a luat și el relele obiceiuri ale muntenilor și a pus dări pe capetele de vită, un leu de vacă și un leu de cal, iar mai târziu a adăugat un zlot de pogonul de porumb și câte patru lei pentru fiecare pogon cultivat cu tutun.
Constantin-Duca-vodă era un om înțelept, care vorbea cumpănit chiar și la mânie, dar nu a avut spor. Mâncarea și banii nu mai ajungeau la turci și îl tot pârau la Poartă, noroc că îl mai apăra socrul său. Până la urmă însă, sultanul a trimis un dregător să ia birul deplin, apoi să-l mazilească. Vodă află acest lucru și puse să fie omorât dregătorul turc. Sultanul trimise alt capegi-baș să-l mazilească și îl puse domn în locul lui pe Antioh, fiul lui Constantin Cantemir - vodă, fiu ce stătuse zălog la Țarigrad cât timp fusese tată-său domnitor. Când i-au luat turcii, să-i ducă la Țarigrad, doamna Maria plângea și spunea că o să-i răscumpere tatăl ei, Brâncoveanul, dar n-a mai apucat, căci au murit de ciumă după două-trei luni.
Cum se așeză la domnie Antioh-vodă, puse boierii în slujbe și alese pe doi care să îi chivernisească banii, vistiernicul Ilie Cantacuzino și biv-postelnicul Panaitache Morona. Aceștia erau mincinoși și fățarnici și l-au îndemnat pe vodă să pună noi biruri, pe care le plăteau numai țăranii, nu și boierii: impozit pe persoană, impozite excepționale, abuzive, fumărit,  doi bani la vadra de vin, cornăritul-câte un leu pe fiecare bou de vânzare. Deși nu era un om rău, nici lacom, până la urmă și Antioh-vodă a fost mazilit de turci și în locul său a fost pus Mihai-vodă.
Mihai-Vodă, cum a îmbrăcat caftanul de domnie, a și pus să fie prinși și închiși sau omorâți boierii lui Antioh-vodă. Și Ion Neculce se numărase printre aceștia, dar a aflat ce urma să se întâmple și a fugit în Țara Leșească. A stat acolo vreo patru luni, apoi s-a întors și nu i-a făcut nimeni nimic.

* * *

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !