8 iunie 2018

DAVID COPPERFIELD. Povestire pe scurt (4)

roman de CHARLES DICKENS


7. Întâiul semestru la Salem House


Mister Creakle rosti în prima zi de şcoală un discurs în care îi ameninţă cu bătaie pe aceia care nu vor învăţa. După aceea îi trase o bătaie straşnică lui David Copperfield, pentru că muşcă. Majoritatea băieţilor luară bătaie în ziua aceea.
De fapt, băieţii luau bătaie în fiecare zi, fiindcă aceasta era cea mai mare plăcere a lui mister Creakle. Bieţii elevi îl pândeau cu priviri înfricoşate, sperând să scape de bătaie, dar până la sfârşitul zilei tot nu scăpau.

Singurul de care directorul nu se atingea era Steerforth. Toată şcoala îl admira pentru asta, precum şi pentru faptul că era arătos, vorbea bine şi ştia foarte multe lucruri. Când descoperi că David Copperfield citise mai multe cărţi, îi ceru să le povestească seara şi dimineaţa.  Cu toate că asta îl obosea, David fu măgulit de cererea lui Steerforth şi povesti cu plăcere ceea ce îşi amintea.
Băieţii îl preţuiau foarte mult pe David pentru povestirile lui. Asta îl făcu să fie  harnic la învăţătură, ca să nu se facă de râs. Îl ajuta foarte mult un profesor,  Mell. David era mâhnit că Steerforth îl jignea mereu pe profesorul Mell, stârnind râsul băieţilor.  Îi povestise lui Steerforth despre vizita la azilul unde locuia mama lui mister Mell şi se temea mereu că va folosi acest fapt ca să îl înjosească.
Într-o zi, când mister Creakle era bolnav, a fost înlocuit de profesorul Mell. Băieţii făcură mare tărăboi şi mister Mell îşi pierdu răbdarea. Strigă la ei să facă linişte, dar Steerforth nu îl băgă în seamă şi se porni o discuţie aprinsă între ei. Steerforth îl jigni pe profesor şi sfârşi prin a-l face cerşetor. Tocmai atunci intră directorul şi ceru explicaţii. Steerforth dezvălui adevărul despre mama lui mister Mell şi atunci directorul îl dădu pe acesta afară din şcoală. Singurul băiat care îşi exprimă revolta faţă de comportamentul lui Steerforth a fost Traddles.
Nici lui David nu îi plăcuse fapta lui Steerforth. Noaptea se gândea la profesorul care îl ajutase atât de mult, dar în curând îl uită.  Avu loc un eveniment deosebit: primi o vizită. Veniră să îl vadă mister Pegotty, fratele dădacei lui, împreună cu băiatul lui, Ham. Află că Pegotty e bine, că Emily crescuse şi era aproape o femeie. Le făcu cunoştinţă cu Steerforth, mândru că are un asemenea prieten. Ei fură încântaţi că un asemenea domn îi bagă în seamă şi le vorbeşte aşa frumos. Îl invitară pe la ei, atunci când se va duce la mare.

8. Vacanţa. O după-amiază fericită

În vacanţă, David Copperfield porni cu diligenţa către casă. De la staţie îl luă acelaşi harabagiu care îl dusese la plecarea spre şcoală. Barkis îl rugă să îi transmită lui Pegotty un mesaj cu subînţeles. De cum ajunse acasă, David îi spuse, iar Pegotty înţelese că Barkis ar vrea să o ia de nevastă.
Pegotty era hotărâtă să rămână alături de stăpâna ei. Clara, mama lui David, avea acum un copilaş mic, un băieţel, şi avea nevoie de ajutorul ei. Mama lui David a fost foarte fericită când şi-a revăzut băiatul cel mare. Fericirea a fost şi mai mare, căci tocmai  în ziua aceea cei doi tirani, mister Murdstone şi sora lui, erau plecaţi şi urma să se întoarcă abia seara. Cei trei luară masa împreună, vorbiră, râseră şi fură fericiţi până seara.
A doua zi începu un chin nesfârşit  pentru David Copperfield. Cei doi tirani începură să îl critice tot timpul şi să numere zilele care mai erau până la reîntoarcerea lui la şcoală. Ca să nu le mai dea prilejul să-l chinuie, şi, prin el, şi pe mama lui, David stătea şi citea în camera lui. După câteva zile, mister Murdstone îi porunci lui David să îşi petreacă tot timpul cu ei, aşa că vacanţa deveni un chin.
Cel mai mare chin era faptul că cei doi tirani o dojeneau permanent pe maică-sa. Aceasta nu îndrăznea să aibe părerea ei, spunea mereu ca ei, iar David tăcea chitic, de teamă să nu îi aducă mamei şi mai multe necazuri.
La plecare îşi luară la revedere în prezenţa lui miss Murdstone. Harabaua plecă cu David, dar la portiţa grădinii apăru mama, cu pruncul în braţe. Îl privi încordată pe David Copperfield, ţinându-l pe cel mic sus, în braţe, la vedere.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !