10 iunie 2018

DAVID COPPERFIELD. Povestire pe scurt (24)

roman de CHARLES DICKENS


57. Emigranţii

David Copperfield hotărî să nu  spună nimic despre moartea lui Ham şi a lui Steerforth celor ce urmau să plece în Australia. Doar lui Micawber îi spuse şi îl rugă să aibă grijă ca mister Pegotty să fie mereu ocupat, ca să nu aibă prilejul să iasă şi să afle.
Micawber îşi îndeplini cu bine misiunea, mai ales că a doua zi urma să plece. Emigranţii se pregătiseră de drum şi seara, când se adunară cu toţii, miss Micawber îşi arătă speranţa că măcar noua ţară va aprecia calităţile lui mister Micawber şi li se va schimba soarta.

La plecare, David o descoperi printre emigranţi şi pe Marta, pe care Pegotty, în generozitatea lui, o lua şi pe ea în Australia.

58. O lungă absenţă

David Copperfield părăsi Anglia şi făcu o lungă călătorie, în încercarea de a-şi vindeca sufletul zdrobit de durerea pierderii iubitei sale soţii. Rătăci timp de trei ani. Abia în ultimul an se mai linişti, se apucă din nou să scrie, începu să vadă limpede în urmă.
Înţelese mai ales că nu ştiuse să vadă iubirea lui Agnes, că se purtase în aşa fel încât fuseseră ca o soră şi un frate, că pierduse un sentiment pe care îl bănuise la un moment dat. Cu acestea în suflet se reîntoarse în Anglia.

59. Întoarcerea

Revenit la Londra, David Copperfield îl căută pe Traddles. La locuinţa acestuia, află cu mirare şi cu bucurie că acesta, în sfârşit, se căsătorise. În casa lui se afla numeroasele surori ale soţiei sale, dar erau cu toţii fericiţi şi mulţumiţi.
Înainte de a porni spre Dover, unde mătuşa se reîntorsese în căsuţa ei, David se întâlni cu doctorul Chillip. Acesta era vecin cu mister şi miss Murdstone şi îi spuse lui David că o distruseseră pe tânăra soţie a lui mister Murdstone, atât erau de crânceni şi de cruzi.

60. Agnes

David o revăzu cu drag pe mătuşa Betsey. Află de la ea că emigranţii erau bine şi că erau optimişti în continuare. Mister Dick era şi el bucuros de preocuparea lui de a sta în bibliotecă şi a face copii după documente, care îi ţinea gândurile în ordine. Mister Wickfield încetase să bea şi îşi mai revenise.
Cât despre Agnes, David află că se făcuse folositoare cu şcoala ei. O întrebă pe mătuşa dacă ţine la cineva, iar mătuşa, privindu-l lung, îi spuse că probabil ţine, dar ei nu i-a spus nimic.
Ajuns acasă la Agnes, David Copperfield avu plăcerea să vadă că ea păstrase atmosfera care domnea în casă pe vremea când erau copii, îi păstrase chiar şi camera în care stătuse pe când era elev la Canterbury. Îi mulţumi din suflet că îi călăuzise viaţa mereu, ca un înger, ca o soră, dar nu îndrăzni să vorbească despre altfel de sentimente.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !