10 iunie 2018

DAVID COPPERFIELD. Povestire pe scurt (22)

roman de CHARLES DICKENS


51. Începutul unor şi mai lungi peregrinări

Mister Pegotty veni la David Copperfield şi povesti ce păţise Emily după ce fugise de la Steerforth. Colindase noaptea, pe ţărmul mării, până i se făcuse rău şi căzuse pe jos. O găsise o femeie cumsecade, nevastă de pescar. O dusese la ei acasă, o puseseră pe picioare şi îi dăduseră bani să se întoarcă în Anglia, cu vaporul.

După atâtea peregrinări, Emily ajunsese la Londra şi era cât pe aci să fie aruncată pe calea pierzaniei de o femeie prefăcută. În ultima clipă o salvase Martha, care o dusese în odaia ei şi îi chemase pe David şi pe mister Pegotty.
Mister Pegotty hotărâse să emigreze cu Emily în Australia. Sora lui avea să rămână în Anglia, să aibă grijă de Ham, care nu o putea uita pe Emily. Lui Missis Gummidge se gândise să îi facă o pensie, ca să îi asigure un trai liniştit, dar aceasta îl împloră să o ia şi pe ea, altfel va pieri, aşa că urma să plece împreună cu ei.

52. Asist la o explozie

David Copperfield plecă la Canterbury în ziua stabilită de mister Micawber. Îl însoţeau mister Dick, Traddles şi mătuşa. Dora insistase ca mătuşa să meargă şi ea.
Micawber veni în fugă de la birou, se înţeleseră ce să facă şi  se reîntoarse imediat. Ei aşteptară puţin, apoi merseră cu toţii la birou, cu pretextul că vor să o viziteze pe miss Wickfield, Agnes. Îl găsiră pe mister Micawber la locul lui. El îi conduse în birou la Uriah Heep şi se duse să o anunţe pe Agnes.
După ce veni cu Agnes, Micawber făcu explozie şi  dădu în sfârşit glas secretului care îl chinuia de atâta timp. Uriah Heep era un escroc şi un falsificator, care îşi însuşise averea lui mister Wickfield, dar şi pe cea a mătuşii Betsey.
Micawber preluase fosta locuinţă a lui Heep şi găsise acolo un carnet în care erau notate toate acestea. Mai găsise şi la birou documente pe care Uriah Heep falsificase semnătura lui mister Wickfield. Uriah Heep fu silit să restituie tot ce furase.
Îi mulţumiră toţi lui Micawber, care,  prin gestul lui, îşi pierduse slujba şi pâinea copilaşilor lui. Recunoscătoare, mătuşa îi sugeră să emigreze în Australia cu familia, împreună cu Pegotty, ca să se ajute unii pe alţii. Cheltuielile de transport şi instalare avea să le suporte ea.

53. O nouă privire retrospectivă

David face o retrospectivă a ultimelor zile ale  Dorei.  Soţia sa copiliţă avusese revelaţia că fuseseră prea tineri când s-au căsătorit. Că poate ar fi trebuit să fie doar ca o iubire între un băieţel şi o fetiţă şi apoi să se despartă. David îi spusese că o iubeşte mult, aşa cum este ea, o copiliţă la minte şi în purtări. Dora însă zisese că ar mai fi iubit-o o vreme, apoi i-ar fi scăzut iubirea din ce în ce mai mult.
Ultima dorinţă a Dorei fusese să vorbească între patru ochi cu Agnes. Vorbise cu ea, apoi murise şi, în acelaşi timp, murise căţeluşul ei iubit, bătrânul Jip. Retrospectiva se încheie cu întunericul ce i se aşterne lui David Copperfield pe ochi şi în inimă.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !