28 mai 2018

MOȘ ION ROATĂ ȘI UNIREA

povestire de ION CREANGĂ.

Boierii moldoveni liberali, ca Mihail Kogălniceanu, se pregăteau să facă Unirea Moldovei cu Țara Românească. Ei au chemat la Iași și câțiva țărani fruntași. Când au ajuns, i-au îmbrăcat frumos și i-au dat în seama unuia dintre boieri. Acesta trebuia să le explice de ce au fost chemați.
Boierul le spuse că, deși au același grai, același port și aceeași credință, cei din Moldova și cei din Muntenia trăiesc despărțiți. Pentru întărirea neamului românesc, ei trebuie să facă Unirea, să fie o singură țară. Întrebați dacă au înțeles, câțiva țărani au spus că da. Ion Roată zise că el n-a înțeles. Nu numai atât, dar oricum nu îi ascultă nimeni pe țărani, așa că treaba asta se putea face și fără ei.
Cu răbdare, boierul răspunse că s-a dus acea vreme în care numai boierii făceau ce voiau în țară. Acum toți, de la vlădică până la opincă, trebuie să ia parte la treburile țării. Toți vor avea deopotrivă îndatoriri și drepturi. Întrebă iar dacă au priceput cum e cu Unirea și mai toți spuseră că da. Doar  moș Ion Roată spuse că el n-a înțeles.
Boierul îi scoase pe toți în grădină, se așeză pe un jilț în mijlocul lor și începu să îi explice lui moș Ion Roată. Îi ceru să aducă lângă el din ogradă un bolovan foarte mare. Moș Ion Roată se duse, încercă, dar nu putu să îl ridice. Atunci boierul trimise să îl ajute vreo trei-patru țărani. Urniră cu toții bolovanul și îl aduseră lângă boier.
Mulțumit, boierul le spuse tuturor că așa e și cu Unirea, ce nu poate să facă unul reușesc mai mulți, unindu-și forțele. Mai adăugă că acum e sigur că au înțeles toți. Moș Ion Roată spuse că el tot nu a înțeles.
Obosit, boierul îi ceru să spună ce nu a înțeles. Moș Ion Roată îi spuse că el, ca fiecare boier, le-a poruncit să aducă bolovanul. Nu a pus și el umărul, așa cum zicea că vor împărți treaba toți, de la vlădică până la opincă. Iar în ceea ce privește bolovanul, moșul spuse că a înțeles că, în loc să ducă fiecare țăran piatra lui, mai mare sau mai mică, se vor uni toți țăranii ca să care, numai ei, o stâncă pe umeri.
Țăranii se priviră cu înțeles și spuseră că se putea ca Ion Roată al lor să aibă dreptate. Boierul trecu totul sub tăcere și începu a-i lua pe țărani cu glume, ca să uite ce spusese moșul.

Sfârșit

Poți să citești textul întreg aici !

Alte povestiri pe scurt după povestirile lui Ion Creangă:

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !