30 mai 2018

AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY FINN (5)

roman de MARK TWAIN

Capitolul XIV

După ce se treziră, băieţii se apucară să cerceteze prada luata de la tâlhari, haine, ghete, cărţi, trabuce. Huckleberry Finn îi citi lui Jim multe poveşti despre regi, duci, conţi şi alţi nobili, iar Jim spuse că nici nu ştia că sunt atâţia regi pe lume.
Jim află de la Huck că regii câştigă cât vor ei, chiar  şi o mie de dolari pe lună, tândălesc toată ziua, iar dacă e război se duc şi ei să vadă, altfel, stau cu burta la soare. În rest, stau în harem, cu nevestele pazite de sclavi !
Ajungând la regele Solomon, Jim îl judecă aspru şi îl socoti lipsit de înţelepciune că avusese atâtea neveste, să stea mereu într-un balamuc ! Trecură apoi la Ludovic al şaişpelea, despre care unii ar fi zis că a fugit în America şi care, poate îi învăţa  acum pe alţii să vorbească franţuzeşte. Jim nu putu sa priceapă în ruptul capului de ce trebuie franţuzul să vorbească franţuzeşte şi nu vorbeşte ca un om.

Capitolul XV

Ţinta celor doi era oraşul Cairo, din statul Illinois. Aici sclavia fusese abolită, iar Jim ar fi scăpat de griji. În noaptea aceea se lăsă o ceaţă deasă care îi despărţi. Jim rămase pe plută, iar Huck în barcă. Se strigară ei, dar la un moment dat nu se mai auziră unul pe celălalt. Huck adormi în barcă, iar când se trezi ceaţa dispăruse şi în depărtare zări pluta. Ajunse la ea, trecu pe plută şi îi veni ideea să se lungească lângă Jim, care dormea. Apoi începu să caşte şi să se întindă, ca şi cum atunci s-ar fi trezit din somn. Jim se trezi şi nu mai putu de bucurie când îl văzu.
Huck se prefăcu în glumă că nu înţelege ce s-a întâmplat şi izbuti să îl facă pe Jim să creadă că doar visase că a fost ceaţă şi că se pierduseră unul de celălalt. Ca să râdă de el, Huck îl lăsă ce îl lăsă şi apoi, la un moment dat, îi arătă vâsla, care se sfărâmase în timpul rătăcirilor lor. Jim înţelese cu greu că totuşi nu fusese vis ce li se întâmplase, dar când se dumeri se supără foarte rău pe Huckleberry Finn, pentru că el suferise şi îşi făcuse mari griji pentru băiat. Când se regăsiseră îi dăduseră lacrimile de fericire şi acesta nu se gândise decât cum să râdă de el cu minciunile lui. Huck se căi că făcuse gluma aceea şi se duse să îşi ceară iertare şi să îl împace pe Jim, iar de atunci nu i-a mai jucat niciodată nici un renghi.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !