30 mai 2018

AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY FINN (11)

roman de MARK TWAIN


Capitolul XXX


De îndată ce se suiră pe plută, cei doi escroci se repeziră la Huck să îl certe că a fugit şi i-a lăsat, că a vrut să scape de ei. Apoi se luară la ceartă între ei, pe urmă se apucară de băut, se împăcară şi adormiră.

Capitolul XXXI

Când cei doi escroci socotiră că s-au îndepărtat destul de târgul cu pricina, începură din nou să îşi încerce norocul prin diferite târguşoare. Ţinură conferinţe despre temperanţă, dădură lecţii de dans, apoi de oratorie, făcură pe misionarii, pe hipnotizatorii, pe doctorii şi pe ghicitorii, dar nu strânseră mai nimic. În curând începură să comploteze în taină, stârnindu-i îngrijorarea lui Huck.
Într-o dimineaţă "regele" se duse într-un târguşor  şi le spuse "ducelui" şi lui Huck să vină după el dacă nu apare până la amiază. Se duseră şi îl găsiră la cârciumă, tare beat. "Ducele" se luă cu el la ceartă, iar Huck profită de împrejurare şi o luă la fugă spre plută. Sări pe ea, dar Jim nu mai era acolo. Un băiat îi spuse că Jim fusese pârât ca negru fugar şi era acum la domnul Phelps, iar cel care îl pârâse primise patruzeci de dolari. Bineînţeles, trădătorul fusese "regele".
Huck ascunse pluta, apoi se duse să caute moşia lui Phelps, cu gândul să încerce să îl scape pe Jim. Găsi ferma, văzu şi joagărul lui Phelps, apoi plecă în târg. Primul om de care dădu cu ochii fu "ducele". Lipea un afiş şi, când îl văzu, făcu pe miratul. Huck se făcu a nu şti că ei îl vânduseră pe Jim, iar "ducele" se făcu și el că nu ştie nimic, apoi spuse adevărul. Huck îi spuse că el se duce să-l caute şi să-l elibereze pe Jim, iar "ducele" îl lăsă să plece, ameninţându-l doar să nu sufle o vorbă despre ei. Dornic să scape de escroci pentru totdeauna, Huck porni la drum.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !