5 februarie 2019

MATILDA. Povestire pe scurt (13)

roman de ROALD DAHL

Urmare la Matilda (12)

Al treilea miracol

Joi, la ora două, copiii din clasa domnișoarei Honey o așteptau din nou pe directoare să țină lecția. Profesoara lor le atrăsese din nou atenția să fie cuminți și să învețe bine.

Domnișoara Trunchbull intră în clasă și se duse direct la carafa cu apă. O ridică și privi înăuntru. Le spuse tuturor că ar fi pățit ceva extraordinar de neplăcut dacă ar mai fi găsit ceva în ea. Trecu apoi la verificarea tablei înmulțirii cu trei.
Femeia îi ceru unui băiețel, Wilfrid, să spună tabla înmulțirii cu trei înapoi. Copilul spuse că nu învățase să o spună înapoi. Directoarea îi reproșă domnișoarei Honey că nu îi învățase nimic. Profesoara răspunse că nu vede rostul să îi învețe tabla înmulțirii înapoi, căci toate lucrurile în lume merg înainte. Directoarea îi tăie scurt vorba.
Domnișoara Trunchbull îi spuse lui Wilfrid că are șapte mere, șapte portocale și șapte banane. Îi ceru apoi să spună câte fructe are. Copilul, speriat, spuse că aceea este adunare, nu tabla înmulțirii cu trei. Directoarea urlă la el și îi spuse multe cuvinte urâte, apoi îi puse o problemă asemănătoare, în care cele trei grupe conțineau câte opt obiecte. Pierdut de frică, Wilfrid începu să adune pe degete.
Trunchbull sări spre banca băiețelului, îl aruncă în aer și îl prinse de un picior. Îl bălăngăni în aer strigând că este înmulțire, este 8x3 sau 3x8. În acel moment, Nigel sări în picioare și strigă, arătând cu degetul spre tablă, să se uite la cretă, că se mișcă singură.
Toată lumea din clasă privi la tablă. Creta scria singură: ”Agatha, sunt Magnus. Dă-i lui Jenny a mea casa înapoi. Dă-i lui Jenny a mea salariile și pleacă. Dacă nu, o să-ți fac de petrecanie cum mi-ai făcut tu mie.” Pe urmă se opri și căzu, spărgându-se în două.
Copiii văzură după aceea că domnișoara Trunchbull căzuse fără cunoștință. Săriră din bănci să vadă mai bine. Domnișoara Honey constată că femeia leșinase și trimise după asistentă. Nigel, spunând că știe de la tatăl lui că apa e cea mai bună pentru trezirea din leșin, turnă toată apa din carafă în capul directoarei.
Doar Matilda rămăsese nemișcată la locul ei. Se simțea foarte ușoară după ce făcuse creta să scrie mesajul acela pe tablă.
Asistenta medicală a școlii și un grup de cinci profesori veniră și o luară pe directoare pe brațe, să o ducă la infirmerie. Domnișoara Honey trimise copiii afară să se joace. Când Matilda ajunse lângă ea, tânăra o îmbrățișă și o sărută.

* * * 


Urmează Matilda (14)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă ! 

4 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !