20 septembrie 2018

ÎMPĂRATUL CIOC-DE-STURZ. Povestire pe scurt

basm de FRAȚII GRIMM

Un împărat avea o fată minunat de frumoasă, dar tare mândră și plină de îngâmfare. Când îi veni vremea să se mărite, fata nu fu mulțumită de niciunul dintre pețitori. Unul era prea gras, altul -prea înalt, altul-prea scund. Ba unuia, care era și el împărat, îi găsi cusurul că are bărbia ca un cioc de sturz. Chiar așa îi și rămase numele bietului om, împăratul Cioc-deSturz, chiar dacă era o comoară de bărbat, bun și vesel.
Furios, tatăl fetei se jură că o va da de soție primului cerșetor care va trece pe acolo.
Într-o zi, un cântăreț sărac începu să cânte sub ferestrele palatului, cu nădejdea că va primi ceva de mâncare.
Împăratul - tatăl fetei - își ținu jurământul și îi dădu fata de nevastă. După cununie, tatăl fetei spuse că o nevastă de cerșetor nu poate locui cu el în palat și îi izgoni de acolo. 
Cerșetorul și nevasta lui porniră la drum. Trecând printr-o pădure mare și frumoasă, femeia își întrebă soțul a cui este pădurea. El îi spuse că este a împăratului Cioc-de-sturz. La fel răspunse când fu întrebat despre o luncă verde și despre un oraș mare. De fiecare dată, femeia se văietă că din cauza mândriei sale a pierdut un asemenea bărbat. 
Ajunși la o colibă, femeia află că acolo este locuința lor. Bărbatul îi ceru să aprindă focul și să facă mâncare, dar ea nu se pricepea de fel, așa că găti el. După câteva zile se termină tot ce era de mâncare pe acolo și bărbatul îi spuse că trebuie să împletească coșuri, ca să câștige niște bani pentru mâncare. Nuielele erau însă tari și femeia nu reuși să le împletească. O puse atunci să toarcă, dar avea pielea mâinilor subțire și îi dădu repede sângele. 
Bărbatul o trimise la târg să vândă oale de lut. Prima oară câștigă ceva bănuți, dar a doua oară când se duse la târg femeia se așeză prea aproape de intrare. Un călăreț intră cu armăsarul în grămada de oale și le făcu numai cioburi. 
Femeia fu trimisă de bărbatul ei să intre slujnică la curtea împăratului de acolo. Au primit-o, dar plata era numai în resturi de mâncare de la masa împăratului, pe care le aduna în câte-o ulcică legată de cele două buzunare.
Veni ziua în care se dădea ospățul pentru nunta feciorului cel mare al împăratului. Femeia se ascunse după o ușă, să privească și ea. Văzând strălucirea oaspeților, ea se blestema în sinea ei pentru mândria și îngâmfarea ei, care o aduseseră în acea stare umilă. Când treceau pe lângă ea, slugile care strângeau bucatele de la masă îi dădeau și ei puțin să pună în ulcele. 
Deodată apăru în fața ei fiul împăratului, care voi să o ia la joc. Ea descoperi că era chiar împăratul Cioc-de-Sturz și o luă la fugă. El o prinse de haină și ulcioare cu mâncare se desprinseră din legătură, căzură și se sparseră, iar mâncarea se împrăștie peste tot. Rușinată, biata fată de împărat ajunsă slujnică o luă la fugă pe scară. O ajunse însă din urmă cineva și o aduse înapoi. Era tot împăratul Cioc-de-Sturz, care îi spuse că el fusese cântărețul-cerșetor care o luase de nevastă și tot el - călărețul care îi spărsese oalele la târg. Voise să o pedepsească pentru îngâmfarea ei. Ei îi păru nespus de rău pentru felul în care se purtase cu el și recunoscu că nu e vrednică să-i fie soție.
Împratul Cioc-de-Sturz îi spuse că zilele de suferință au trecut și acum vor face o nuntă mare. Chemă slujnicele să o îmbrace în straie minunate și făcură o nuntă de pomină.

Sfârșitul povestirii pe scurt a basmului ”Împăratul Cioc-de-Sturz”

Alte povestiri după basmele fraților Grimm:
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !