10 august 2018

ROMEO ȘI JULIETA. Povestire pe scurt (1)

tragedie de WILLIAM SHAKESPEARE

În urmă cu sute de ani, cele mai bogate și mai puternice familii din orașul Verona, Italia, erau Capulet și Montague. Între cele două familii era o dușmănie cruntă, întinsă la toți membrii familiilor, cu toate rudele lor, la prieteni și la servitori. Foarte des izbucneau pe străzile Veronei încăierări între membrii sau susținătorii celor două familii.
Odată, bătrânul Capulet dădu o mare petrecere, cu foarte mulți invitați. Printre aceștia se strecurase și Romeo, un membru al familiei Montague, împreună cu doi prieteni ai săi, Benvolio și Mercutio. Cei trei își acoperiseră fețele cu măști, cum se făcea la baluri pe vremea aceea.

Romeo venise la bal ca să o vadă pe Rosalina, frumoasa care îi disprețuia iubirea. Cu toate acestea, privirile îi fură atrase de o fată de o frumusețe ce o făcea să fie ca o porumbiță albă printre ciori, așa cum le spuse el tovarășilor săi. Tybalt, un nepot al bătrânului Capulet, auzi aceste cuvinte și, mai rău, recunoscu vocea lui Romeo. Începu să strige furios și ar fi tras spada dacă nu l-ar fi oprit chiar bătrânul Capulet. Tybalt se stăpâni, dar jură că Romeo va plăti scump îndrăzneala de a veni printre cei din neamul Capulet.
În vremea aceasta, Romeo intră în vorbă cu frumoasa și află că este Julieta, chiar fiica bătrânului Capulet, așa cum el era fiul bătrânului Montague. Află și Julieta cine este el și, chiar dacă își dădeau seama amândoi că nu ar trebui să aibă de-a face unul cu celălalt, era deja prea târziu, Romeo și Julieta se îndrăgostiseră unul de celălalt.
Noaptea, după ce balul se sfârșise și plecaseră toți pe la casele lor, Romeo se întoarse la casa Julietei și se opri sub balconul în care se afla Julieta. Fără să știe că el se afla acolo, ea vorbi cu glas tare, purtând o discuție imaginară cu el și mărturisindu-i iubirea, dar și părerea de rău că face parte din familia dușmană.
Romeo nu se putu stăpâni și îi vorbi și el, mărturisindu-i iubirea lui. Cei doi își spuseră multe vorbe de dragoste, dar cum doica ei veni să o cheme stăruitor la culcare, Julieta îi spuse că, orice ar fi, ea va fi a lui, prin căsătorie.
Fericit, Romeo nu putu să doarmă și trecu pe la mânăstire, la fratele Lorenzo. Îi spuse că s-a îndrăgostit de Julieta și îi ceru să îl căsătorească cu ea. Tentat de gândul că așa ar face să se stingă dușmănia dintre cele două familii, călugărul acceptă și îi căsători deîndată ce Julieta sosi, anunțată de doica ei. După cununie, Julieta reveni acasă, așteptând ca noaptea să se întâlnească iar cu Romeo, în grădină.
În aceeași zi în care Romeo si Julieta se căsătoriseră în secret, Benvolio și Mercutio se plimbau pe stradă, pe la amiază, când fură opriți de un grup de Capuleți, condus de Tybalt. Acesta sări la ceartă și, tocmai atunci trecu pe acolo și Romeo. Tybalt îi vorbi urât acestuia, dar Romeo căută să-l îmbuneze, ca pe o rudă a soției sale. Tybalt trase însă spada și Mercutio o trase și el pe-a lui, dar fu rănit de moarte.

* * *

Sursa foto

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

9 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !