10 august 2018

OTHELLO. Povestire pe scurt (1)

tragedie de WILLIAM SHAKESPEARE

Senatorul venețian Brabantio avea o fată foarte frumoasă. Se numea Desdemona și era dorită de soție de mulți tineri arătoși și bogați.
Cum fata prețuia mai mult vitejia, inima ei îl alese pe Othello, un maur viteaz devenit general în oastea Veneției. Pielea lui neagră nu o împiedică să îl iubească. Îi dădu de înțeles acest lucru odată, pe când el îi povestea istoria vieții sale.

Othello prinse curaj, îi mărturisi iubirea lui și obținu de la ea să se căsătorească cu el în secret. Aceasta, pentru că averea lui puțină și culoarea pielii lui nu l-ar fi făcut pe Brabantio să fie de acord cu această căsătorie.
Totuși, se află în scurt timp despre căsătoria celor doi. Brabantio îl acuză pe Othello în fața senatului că folosise vrăjitoria pentru a câștiga iubirea Desdemonei. Chiar atunci era însă nevoie de priceperea în luptă a lui Othello, căci flota turcilor era pe drum. Senatul ascultă cu bunăvoință povestirea generalului maur despre iubirea lui pentru Desdemona. Chiar și Brabantio fu impresionat, iar când Desdemona apăru și ea și își mărturisi dragostea curată și adevărată, nu mai putu să spună nimic.
Desdemona plecă împreună cu soțul ei, acolo unde îl trimitea viața militară, în insula Cipru. Flota turcă fu împrăștiată de o furtună, așa că rămaseră acolo în pace. Un prieten al casei, tânărul Cassio, era mereu cu ei, fiind omul de încredere al lui Othello. Acesta îl trimisese de multe ori la Desdemona, să mai vorbească cu ea în locul lui.
Cu puțin timp în urmă, Othello îl ridicase pe Cassio la rangul de locotenent al său, cel mai de încredere și mai apropiat post pe lângă general. Aceasta îl jignise pe Iago, un ofițer mai în vârstă, care socotea că acest post i s-ar fi cuvenit lui. Iago începu să îl urască pe Cassio, dar și pe Othello. Pe Othello îl ura nu numai pentru că îl ocrotea pe Cassio, ci și pentru că îl bănuia, fără temei, că e îndrăgostit de soția lui, Emilia. Iago își propuse să trezească gelozia lui Othello.
Într-o noapte, pe când toată lumea petrecea, Cassio răspundea de străji. Iago îl îndemnă să bea vin, cu cuvinte de prietenie și de laudă. Cassio se ameți și începu să închine paharul în cinstea Desdemonei. Iago provocă  un conflict între locotenent și un ins. Cassio trase spada, dar îl răni pe Montano, un ofițer care intervenise între ei ca să potolească cearta. Iago porunci să tragă clopotul castelului, de parcă ar fi izbucnit o luptă generală, nu o ceartă între doi oameni băuți peste măsură.
Othello sosi imediat și Iago povesti ce se întâmplase în așa fel încât mări mult vina lui Cassio și trecu sub tăcere rolul lui. Othello, supărat, îi luă lui Cassio rangul de locotenent al său.
Cassio, care nu mai ținea minte ce se întâmplase, i se plânse tocmai lui Iago. Acesta, bucuros că îl făcuse pe tânăr să își piardă rangul, își continuă planul de răzbunare. Îl îndemnă pe Cassio să caute protecția Desdemonei, care ar putea să pună un cuvânt bun pentru el pe lângă soțul ei.
Cassio se duse la Desdemona și obținu cu ușurință ajutorul ei. Femeia îl rugă deîndată pe soțul ei să îl ierte pe Cassio, arătând cât de mult se căiește tânărul. Othello se lăsă înduplecat, dar spuse că nu îl poate ierta imediat. Desdemona insistă să îl ierte chiar în seara aceea sau a doua zi pe acela pe care el îl trimisese de atâtea ori la ea cu cuvinte de dragoste. Othello promise că va găsi momentul potrivit să îl ierte cât mai curând.

* * *

Sursa foto

Urmează Othello (2)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !