4 august 2018

MIZERABILII. Povestire pe scurt (58)

roman de VICTOR HUGO

PARTEA a IV-a IDILA DIN STRADA PLUMET ȘI EPOPEEA DIN STRADA SAINT-DENIS

CARTEA a XIV-a Măreția disperării

I Drapelul: primul act

În mijlocul liniștii se auzi deodată glasul lui Gavroche, intonând un cântec vesel. Băiatul sări în baricadă și anunță că vin soldații. Luă apoi pușca lui Javert, refuzând-o pe cea a lui Enjolras.
Cei patruzeci și trei de răsculați își pregătiră armele. Se auzi prima salvă, teribilă. Drapelul roșu căzu, căci gloanțele soldaților retezaseră prăjina drapelului.

Se auzi zgomotul specific încărcării armelor. Courfeyrac le strigă oamenilor să nu tragă până când nu văd soldații, ca să nu risipească muniția. Enjolras ceru oamenilor să ridice din nou drapelul, dar nu se oferi niciun voluntar, fiindcă s-ar fi dus în bătaia armelor.

II Drapelul: actul doi

Deodată apăru bătrânul Mabeuf și luă drapelul din mâna lui Enjolras. Urcă pe baricadă, flutură drapelul și strigă ”Trăiască revoluția! Trăiască republica!”. Urmă o salvă de foc care îl doborî pe bătrânul ce scăpă drapelul din mână.
Enjolras elogie exemplul pe care bătrânul îl dăduse celor tineri și ceru ca trupul neînsuflețit să fie dus înăuntru.

III Gavroche ar fi făcut mai bine să primească carabina lui Enjolras

Oamenii duseră corpul lui moș Mabeuf în sala de jos și îl întinseră pe masa cea mare, acoperit cu un șal mare, negru, al văduvei Hucheloup. În timpul acesta soldați năvăliră în baricadă.
Un soldat uriaș îndreptă baioneta spre Gavroche. Băiatul îl ochi și trase, dar Javert nu își încărcase pușca. Soldatul ridică baioneta asupra copilului, însă un glonț îl nimeri în frunte și îl doborî. Trăsese Marius.

IV Butoiul cu pulbere

Soldații erau pe creasta baricadei, încă nu săriseră înăuntru. Marius nu mai avea gloanțe și se îndrepta spre butoiașul cu pulbere din sala de jos. Un soldat îl ochi, dar tânărul cu înfățișare de fată, care îl întrebase pe Courfeyrac despre Marius, puse mâna la gura armei. Glonțul porni și tânărul căzu.
Răsculații se retrăseseră în cârciumă, urcaseră până la mansardă și ocupaseră poziții la ferestre. Alții alergaseră la casele din fundul străzii și se lipiseră cu spatele de ziduri, respingându-I pe soldații care invadaseră baricada.
După un schimb de focuri în care căzuseră și soldați și răsculați, Marius luă butoiașul cu praf de pușcă și îl introduse în zidul baricadei. Somă soldații că îi aruncă în aer dacă nu părăsesc baricada, chiar cu riscul de a sări și el în aer. Asediatorii fugiră, părăsind baricada.

* * *

Urmează Mizerabilii (59)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !