13 august 2018

BIBLIA. Povestire pe scurt (8) Înţeleptul Daniel. Suzana.

din Vechiul Testament

Urmare la Biblia - 7 Iudita și OlofernÎn vremea regelui Ioachim, Nabucodonosor, regele Babilonului, veni cu armatele sale şi ocupă Ierusalimul. Până la urmă poporul evreu a fost dus în robie la Babilon, Ierusalimul a fost dărâmat, iar proorocul Ieremia a rostit pe dărâmături plângerile sale, rămase vestite, încât şi astăzi jelaniilor nesfârşite li se spune ieremiade.
Printre evreii duşi la Babilon se aflau şi câţiva tineri de neam domnesc, în frunte cu înţeleptul Daniel. Regele porunci să fie învăţaţi limba caldeeană, să mănânce mâncare şi  să bea vin de la masa lui.
  Daniel cel înţelept ceru voie de la supraveghetorul lor ca el şi alţi trei tineri,  să nu mănânce acea mâncare, ci numai bucate din zarzavaturi şi să bea apă. Supraveghetorul spuse că se va vedea că ei mănâncă altceva, că vor fi slabi şi gălbejiţi. Daniel înţeleptul ceru să îi încerce zece zile şi, cu ajutorul Domnului, după acest timp ei arătau mai graşi şi mai frumoşi decât cei care mâncaseră bucatele regelui.
Acestor patru tineri evrei Dumnezeu le-a dat ştiinţă şi înţelepciune, iar Daniel putea şi să tâlcuiască visele şi vedeniile, pe lângă înţelepciunea cu care judeca el orice faptă.
Odată, doi bătrâni judecători se aflau la casa unui evreu, Ioachim. Acesta avea o soţie nespus de frumoasă şi cuminte, Suzana, şi două fiice. Ele se aflau în grădina casei, iar cei doi bătrâni pândeau ascunşi în tufe.  Fetele plecară în casă, iar Suzana rămase să se mai răcorească, uşor dezgolită, căci era tare cald.  Bătrânii se duseră la Suzana şi îi spuseră să se culce cu ei, altfel o vor acuza că a trimis fetele în casă ca să se iubească  cu  un tânăr în grădină.
Suzana a început să strige şi au venit toate slugile, iar bătrânilor nu le-a fost nici ruşine, nici frică să mintă şi au spus chiar aşa cum o ameninţaseră pe femeie. A doua zi, la judecată, veni tot poporul, iar ei repetară ceea ce spuseseră cu o zi înainte. Biata femeie jură înaintea lui Dumnezeu că nu e nimic adevărat, dar fu condamnată la moarte.
Atunci Dumnezeu îi dete curaj lui Daniel şi acesta întoarse oamenii la judecată, spunând că au minţit cei doi bătrâni. Ceru ca bătrânii mincinoşi să fie despărţiţi, să nu audă unul ce va spune celălalt. I-a întrebat pe fiecare în faţa lumii, unde au văzut ei că era femeia cu tânărul. Unul spuse că sub mesteacăn, celălalt spuse că sub salcâm şi astfel înţeleptul Daniel dovedi că au minţit. Femeia fu izbăvită,  cei doi judecători mincinoşi fură pedepsiţi cu moartea, iar Daniel a fost şi mai mare în ochii poporului.

* * * 

Text adaptat după Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001

Sursa foto

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !