13 august 2018

BIBLIA. Povestire pe scurt (7) Iudita şi Olofern

din Vechiul Testament

Urmare la Biblia (6 ) Judecata regelui Solomon


Într-o vreme regele Asiriei trimise un general al său, pe nume Olofern sau Holofern, să cotropescă toate ţările de la asfinţit. Olofern ajunse biruitor până în Canaan şi începu asediul cetăţii Betulia. Tăie conductele de apă, iar oamenii din cetate nu avură în curând ce să mai bea, aşa că mai-marii cetăţii hotărâră să o predea peste câteva zile. În cetate trăia o tânără văduvă, foarte credincioasă şi cuminte, pe nume Iudita sau Judita. Când află că vor să predea cetatea lui Olofern, Iudita le zise bătrânilor cetăţii să nu se grăbească şi să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Aceştia îi răspunseră să se roage ea de Domnul să trimită ploaie, ca să aibă ce să bea.
Iudita se duse să se roage şi, în timp ce se ruga, îi veni un gând. Se duse acasă şi se îmbrăcă în veşminte frumoase, apoi se duse cu o slujnică în tabăra asirienilor, la Olofern. Acestuia îi plăcu Iudita şi după câteva zile o chemă la un ospăţ. După ce mâncă şi bău cât putu, Olofern se întinse pe un pat şi adormi. Iudita rămase singură cu el, îi luă paloşul, îl apucă de păr şi îi tăie capul. Dete capul slujitoarei să îl pună în desagă şi plecară înapoi la cetatea Betulia.
În cetate, Iudita adună toţi oamenii şi le arătă capul lui Olofern. Oamenii atârnară capul de zidul cetăţii şi în zori năvăliră asupra asirienilor. Aceştia alergară să îl trezească pe Olofern, dar îi găsiră în pat trupul fără cap. Înspăimântaţi, asirienii fugiră. Iudita a fost lăudată de bătrânii cetăţii şi de toţi oamenii din cetatea Betulia, pe care a salvat-o.

* * * 

Text adaptat după Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001

Sursa foto

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !