2 iulie 2018

HERCULE ȘI GRAJDURILE LUI AUGIAS

după Legendele Olimpului de Al. Mitru
Heracle sau Hercule era fiul lui Zeus și al unei muritoare, Alcmena. Supărată rău pe Zeus din cauza necredinței sale, Hera, soția lui, l-a urmarit pe Hercule, dornică să îl distrugă. Dar el era semi-zeu, era isteț și avea o putere nespus de mare, așa că a trecut cu bine prin toate încercările la care a fost supus, numite și “cele douăsprezece munci ale lui Hercule”.
Odată, el a fost obligat să meargă la regele Augias să-i curețe grajdurile. Avea  trei mii de boi, iar în grajdurile lui Augias se adunase până sus atât gunoi încât vitele aproape nu mai aveau loc. Mulți sclavi își pierduseră viața, pentru că nu izbutiseră să curețe grajdurile.
Când Hercule ajunse la rege, acesta îi spuse și lui că, de nu va izbuti să curețe gunoiul într-un an, va pieri și el ca și ceilalți.
Hercule îi spuse regelui că va curăța grajdurile într-o zi, nu într-un an, iar acesta  făgădui să-i dea în dar trei sute de boi dacă va reuși. Pe dată Hercule scoase vitele afară, pe un câmp mai depărtat. Făcu apoi cu ghioaga spărturi mari în pereții din fund, apoi în cei din față. Săpă și două albii de la două râuri ce treceau prin  spatele grajdurilor. Apa năvăli cu putere în grajduri, scoase prin zidurile din față gunoiul și îl așternu pe câmpul din fața grajdurilor, hrană pentru plante.
Până seara, spărturile fusesera zidite, cele doua albii astupate, iar cele doua râuri curgeau din nou în matca lor. Regele Augias, însă, nu s-a ținut de cuvant și nu i-a dat lui Hercule răsplata făgăduită. Atunci, Hercule l-a chemat la luptă și l-a învins. Dupa luptă, eroul a sădit acolo trei sute de măslini și a statornicit vestitele jocuri olimpice, care reaminteau de încercările prin care trecuse el.

Sursa foto

Sfârșitul povestirii pe scurt a legendei ”Hercule și grajdurile lui Augias”

Alte povestiri pe scurt după Legendele Olimpului :
Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !