3 iulie 2018

CAVALERUL LANCELOT. Povestire pe scurt (2)

roman cavaleresc de CHRÉTIEN DE TROYES


În drumul său, cavalerul Lancelot trecu prin multe aventuri. Se luptă cu feluriţi cavaleri și salvă o domniţă din mâinile unui cavaler necuviincios. După aceea o însoţi şi o apără la drum. Domnița îl duse, după un drum lung, tocmai pe o pajişte unde se aflau regele Badegamus, Meleagant şi o mulţime de cavaleri şi domniţe. Meleagant voia neapărat să o ia în stapânire şi pe fecioara pe care o ocrotea Lancelot, dar tatăl său nu îl lăsă.Fecioara se duse în drumul ei, pe când Lancelot plecă mai departe să o caute pe regina Ginevra. Întâlni în drum oameni din ţara lui, care se bucurară foarte mult aflând că a venit să o elibereze pe regină. Se ştia că, dacă un singur om din ţara lor va fi eliberat, legea era ca şi toţi ceilalţi să fie liberi să se întoarcă pe meleagurile strămoşeşti.
Porni mai departe, însoţit de doi dintre aceşti oameni credincioşi. Când ajunse la Podul Spadei, dincolo de care era drumul către castelul regelui, îl înfruntă pe un cavaler puternic, ce nu voia să îl lase să păşească pe pod. După o luptă crâncenă, îl învinse şi pe acesta, apoi păşi pe pod.
Apa care curgea pe sub pod era urâtă şi înspăimântătoare, neagră şi umflată, iute şi asurzitoare. Podul era lucios şi alunecos, iar la capătul celălalt erau legaţi doi lei fioroşi. Oamenii care îl însoţeau nu avură curaj şi se opriră acolo. Lancelot trecu rănindu-şi mâinile, genunchii şi picioarele. Cei doi lei fuseseră numai o înşelăciune vrăjitorească, o vedenie care dispăruse.
Regele şi fiul său îl văzuseră pe cavaler venind. Regele încercă să îl hotărască pe Meleagant să o elibereze pe regina Ginevra. Acesta nu voi să îl asculte pe tatăl său. Atunci regele îl găzdui pe Lancelot și îi trimise un doctor să-i îngrijească rănile peste noapte.
A doua zi în zori cei doi cavaleri porniră lupta. De la fereastra unui turn priveau regina Ginevra şi regele Bademagus. Ce doi cavaleri s-au lovit îndelung timp cu lăncile, apoi cu spadele. Cavalerul Lancelot, rănit şi istovit, părea că va fi înfrânt, dar o zări pe regina lui iubită la fereastră şi prinse noi puteri. Începu să lupte cu atâta forţă, încât Meleagant începu să se clatine pe picioare.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă ! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !