18 iunie 2018

POVESTE DE CRĂCIUN. Povestire pe scurt (2)

nuvelă de CHARLES DICKENS

Stanța I. Fantoma lui Marley (continuare)

Scrooge mâncă la un restaurant și după aceea se duse către casă. Locuia într-un apartament cu câteva camere, care fusese al asociatului său, Marley. Nu se mai gândise la acesta de când murise, de aceea fu puternic mișcat când, în locul ciocănelului de la ușă, văzu înaintea ochilor chipul lui Marley. Era palid, pletele îi fluturau în vânt și îl privea fix.

Fantoma lui Marley dispăru și Scrooge intră în casă. Urcă treptele spre apartamentul lui. În vestibului întunecat, căci lui Scrooge i se părea că ar cheltui degeaba ca să lumineze holul, avu altă vedenie. Văzu un dric, un car mortuar.

Scrooge intră și închise ușa apartamentului în urma sa. Controlă cu băgare de seamă toate încăperile, se uită sub masă, sub canapea, sub pat. Totul părea a fi în ordine. Își puse hainele de noapte și se așeză să-și bea ceaiul în fața șemineului, cam rece pentru cât era de frig afară.
Plăcile de faianță de pe șemineu întruchipau scene din Biblie: Cain și Abel, Abraham, îngeri și apostoli. Deodată, în locul lor, pe fiecare placă apăru chipul lui Marley. Scrooge se ridică, își frecă ochii cu mâna și începu să meargă în neștire prin cameră.
Se așeză apoi în fotoliu, dar auzi deodată toți clopoțeii din casă sunând, apoi un vuiet și zornăit de lanțuri, așa cum se spune că se aude când vine o fantomă. Scrooge se gândi la asta, dar se îmbărbătă singur spunându-și că el nu crede în stafii. Totuși, o fantomă intră în cameră, trecând prin ușă, și se opri în fața lui. Era fantoma lui Marley.
Marley era îmbrăcat ca de obicei, numai că în jurul taliei avea înfășurat de mai multe ori un lanț de care atârnau chei, pungi cu bani, lacăte, documente, registre contabile. Un fular îi era înfășurat în jurul capului, trecând pe sub bărbie. Scrooge își făcu curaj și înfruntă fantoma, spunându-i că nu există. Totuși, îl impresionă aburul strălucitor din jurul corpului lui Marley. Bancherul înțepeni când acesta își scoase fularul, iar falca de jos îi căzu pe piept. Scrooge căzu în genunchi atunci când fantoma începu să-și zornăie lanțul
Scrooge află de la Marley că a revenit pe pământ, fiindcă asta e pedeapsa pentru aceia care în timpul vieții au stat departe de semenii lor și au trăit singuratici. Ochiurile lanțului reprezentau, fiecare, câte una dintre greșelile pe care le săvârșise în timpul vieții. Marley mai spuse că, de șapte ani de când murise, era obligat să meargă fără oprire, urmărit de remușcări și de regrete că nu făcuse tot binele pe care ar fi putut să-l facă atunci când era în viață. Ascultând, Scrooge deveni din ce în ce mai neliniștit, căci toate acestea i se potriveau și lui și înțelegea ce îl așteaptă după moarte.
Fantoma lui Marley își aminti ce nepăsător era de Crăciun, când stătea cu ochii numai în registrele lui. Îi spuse lui Scrooge că mai are o șansă ca să schimbe lucrurile. Va primi vizita a trei Spirite care îi vor arăta calea spre schimbare. Își înfășură fularul la loc în jurul capului și plecă. Epuizat, Scrooge căzu pe pat și adormi.

* * *

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru toate vârstele!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !