15 iunie 2018

O NOAPTE FURTUNOASĂ. Povestire pe scurt (1)

comedie de ION LUCA CARAGIALE.

Actul IÎntr-o seară, Jupân Dumitrache, negustor de cherestea, şi Nae Ipingescu, ipistat sau poliţai, stăteau de vorbă la jupânul acasă. Acesta, supărat, îi povesti lui Ipingescu despre un tânăr, ce părea funcţionar, care se ţinea după nevastă-sa, Veta.


Ieşiseră de vreo două ori la grădina "Union", împreună cu sora nevestei, Ziţa. Acolo, "bagabontul", căci aşa îl socotea jupân Dumitrache, aşezat la altă masă, se zgâise întruna la cocoane, atingându-l pe jupân, care suferea de gelozie, la onoarea de familist. Când plecaseră, tânărul îi urmărise. Jupânul, ajuns acasă, îl luase repede pe Chiriac, tejghetarul lui, şi se întorsese în drum, să-l prindă pe bagabont, dar acesta fugise.

Jupânul îl lăudă pe Chiriac, ce om bun şi de încredere este. Se baza mult pe el să-i apere onoarea de familist când era plecat de acasă cu treburile negustoriei, chiar dacă se părea că Veta nu îl vede cu ochi buni.
Sosi şi Chiriac. Jupân Dumitrache era căpitan în garda civică, iar Chiriac era sergent. Tejghetarul îi spuse jupânului că a făcut mobilizarea pentru exerciţiul de a doua zi, doar Ghiţă Ţircădău, fostul cumnat al jupânului, nu putuse fi găsit. Poliţaiul îl văzuse dimineaţă, afumat rău.
Jupân Dumitrache spuse că de asta a şi divorţat Ziţa de el, iar Ipingescu îşi aminti că o ”trata” cu insulte şi bătaie.
Chiriac, fără a bănui că urmează o noapte furtunoasă,  reaminti jupânului că în noaptea aceea este de rond şi trebuie să controleze toate posturile de pază. Jupânul spuse că pe la ora două le isprăveşte pe toate şi îi spuse lui Chiriac să fie atent, că ştie cum ţine el la onoarea lui de familist.
Ipingescu începu să citească cu glas tare ziarul adus de Spiridon, băiatul în casă. Jupân Dumitrache îl întrerupea din când în când, căci nu înţelegea unele lucruri, dar nici poliţaiul nu le ştia, aşa că, ajunşi la problema sufrágiului (votului) universal, se gândiră amândoi la sufragíu, servitorul care aduce mâncarea la masă.
În timp ce admirau felul în care combătea autorul articolului, R.Vent., adică Rică Venturiano, jupân Dumitrache și Ipingescu auziră afară scandal şi fugiră să vadă ce e. Ziţa, sora Vetei, sosise la ei şi chiar în apropierea casei se întâlnise cu fostul ei soţ, cu care se certase. Când intră dădu de Spiridon. Îl întrebă dacă i-a dus biletul persoanei la care îl trimisese în taină. Băiatul îi dădu un bilet de răspuns, un bilet de iubire.  Ziţa se duse la Veta să îi ceară învoire să-l trimită pe băiat până acasă, de fapt la persoana respectivă.
Veta îl lăsă, apoi Ziţa îi povesti ce păţise cu fostul soţ. Înainte de a pleca o rugă pe Veta să îi spună jupânului să le ducă a doua zi la "Iunion". Veta o refuză, spunând că nu mai vor să meargă nici ea şi nici jupânul, aşa că Ziţa plecă supărată foc.
Cucoana Veta îl trimise şi pe Spiridon la culcare, apoi veni Chiriac. Între ei era o legătură tainică de iubire şi bărbatul îi făcu o scenă de gelozie pentru amploaiatul dela "Iunion" despre care povestise jupânul. Veta se jură că e nevinovată şi că s-a dus la grădină numai de gura Ziţei. Se împăcară şi se îmbrăţişară. Tocmai atunci trecu pe sub ferestre jupân Dumitrache, care îi strigă să nu uite ce vorbiseră, adică despre onoarea lui de familist. Strângându-i nevasta în braţe, Chiriac răspunse de la fereastră să nu aibă nici o grijă.

* * *

Sursa foto

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !