15 mai 2018

MOȘ ION ROATĂ ȘI CUZA VODĂ. Povestire pe scurt

povestire de ION CREANGĂ

În 1857, la Divanul ad-hoc din Moldova au luat parte, pe lângă boieri şi episcopi, şi nişte ţărani fruntaşi. Între aceştia se afla moş Ion Roată, om cinstit şi cuviincios, dar cu vorba dreaptă, fără ascunzişuri.
Boierii erau de toate felurile: şi mai mari şi mai mici, şi mai bătrâni şi mai tineri, şi mai învăţaţi şi mai neînvăţaţi.
Câţiva, printre care şi bătrânul Alecu Forăscu, ţineau obiceiurile strămoşeşti, la slujbele bisericeşti cântau odată cu dascălii şi preoţii, la zile mari împărţeau pomeni orfanilor, văduvelor şi altor nevoiaşi, cum apucaseră din bătrâni.
În Divan erau multe neînţelegeri între boierii tineri şi cei bătrâni. Cei tineri, crescuţi de mici în străinătate, îi numeau pe cei bătrâni rugini, işlicari, strigoi. Cei bătrâni se mâniau şi atunci îi numeau pe cei tineri bonjurişti, duelgii, pantalonari, smintiţi la minte şi stricători de limbă şi de obiceiuri. În fruntea boierilor bătrâni care îi tot certau pe cei tineri că şi-au înstrăinat şi legea şi limba şi inima era cuconul Alecu Forăscu.
Într-una din zile, pe când vorbea un boier din cei tineri, moş Ion Roată îi strigă să vorbească mai pe înţeles. Un alt boier, de prin părţile lui moş Ion Roată, îi strigă răutăcios că un ghiorlan cu un petec de pământ nu are voie vorbească alături de un boier cu optzeci de mii de fălci de moşie. Apoi adăugă că n-are el nevoie să înţeleagă şi că are să vadă el când se vor întoarce acasă.
Moş Ion Roată, lovit până în suflet, întrebă de ce i-au mai adus acolo, dacă nu au vrut să priceapă şi ei ce vorbesc boierii. Îşi arătă palmele bătătorite de muncă şi spuse că ele îi ţin pe boieri şi îi fac să huzurească. La aceste vorbe, cuconul Alecu Forăscu îi spuse că e fericit că se află acolo, alături de el, că mai bine un ţăran cu un car de minte decât un bonjurist c-o mână de învăţatură. Apoi  moș Ion Roată și Cuza Voda au dat mâna prieteneşte (adică a dat mâna cu colonelul Alexandru Ioan Cuza, cel care avea să fie domnitorul Cuza Vodă). În sfârşit, adunarea a încuviinţat Unirea, care avea să se desăvârşească la 24 ianuarie 1859.
După câţiva ani, mergând Cuza Vodă prin Moldova spre Bucureşti, trecu printr-o mulţime de oameni în care zări fâlfâind o hârtie, în vârful unei prăjini. Vodă Cuza, înţelegând că e vorba de un necăjit, ceru să i se deschidă calea şi zări pe moş Ion Roată care îi căzu în genunchi, cu lacrimi în ochi şi îi dădu o hârtie scrisă pe ambele feţe.
Vodă Cuza îl recunoscu pe dată pe moş Ion Roată şi îl ridică de jos, cerându-i să-i spună  care e pricina. Ţăranul îi spuse că, după adunarea ad-hoc, boierul cel mânios l-a lovit rău în avere şi în cinste. L-a adus la sapă de lemn, punându-şi oamenii să-i împuşte porcii, vacile, apoi caii, sub cuvânt că au intrat pe moşia boierească.  Atunci moş Ion Roată s-a dus să se jeluiască boierului, iar acesta l-a scuipat drept în obraz, de faţă cu slugile şi alţi oameni care se aflau acolo, la curtea boierească.
Cuza Voda a ascultat neclintit. Când Moş Ion Roată a isprăvit, i-a pus două fişicuri de napoleoni în mână, spunându-i că e un mic dar de la el, să mai scape de nevoi. Mulţumind, moş Ion Roată îl întrebă oftând cum rămâne cu ruşinea ce i-a făcut-o boierul. Vodă Cuza îl sărută pe amândoi obrajii în faţa mulţimii şi îi spuse să meargă să le spună sătenilor că, unde l-a scuipat boierul, l-a sărutat domnitorul ţării şi i-a şters ruşinea.

*

Ajutat de Mihail Kogălniceanu, primul său ministru, domnitorul  Alexandru Ioan Cuza a făcut reforme importante, fiind socotit pentru aceasta întemeietorul statului românesc modern.
  • Reforma învăţământului . Învăţământul primar a devenit obligatoriu. A  fondat prima universitate din România, la Iaşi (1860). A întemeiat Şcoala de Arte frumoase, pusă sub conducerea pictorului Theodor Aman. A întemeiat Şcoala de Medicină Veterinară.
  • Secularizarea averilor mânăstireşti
  • Reforma agrară
  • Reforma fiscală
  • Organizarea armatei naţionale

Sfârșitul povestirii pe scurt

Dă clic aici pentru textul întreg !

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !