5 mai 2018

FĂT FRUMOS DIN LACRIMĂ (1)

de MIHAI EMINESCU

A fost odată un împărat bătrân care avea o împărăteasă tânără. Nu aveau copii. Pe când împăratul era la război, împărăteasa s-a rugat mult la icoana Maicii Domnului să o ajute. Icoanei i s-a scurs o lacrimă, împărăteasa a sorbit-o și a rămas grea. Tare mult s-a bucurat împăratul când împărăteasa a născut un băiat, pe care l-au botezat Făt Frumos din lacrimă.

Făt Frumos din lacrimă crescu într-o lună cât alții într-un an. Când se făcu mare își luă buzduganul și plecă să lupte cu împăratul cu care se dușmănea tatăl său.

Merse el ce merse și ajunse la un palat de marmură albă, pe o insulă de smarald. Aici îl găsi pe cel pe care îl căuta. Împăratul nu voi să se lupte cu el, ci îl chemă să se lege frați de cruce.
Împăratul îi povesti apoi lui Făt Frumos din lacrimă că îl necăjește rău Mama-Pădurilor. Ca să nu distrugă tot, sate, târguri, se învoise să-i dea la răstimpuri dintre copiii oamenilor, un copil din zece. Chiar în ziua aceea trebuia să vină să-și ia birul.
Când sosi Mama-Pădurilor, Făt-Frumos din lacrimă o prinse, o trânti într-o piuă mare de piatră pe care o acoperi cu o stâncă și legă stânca de piuă cu șapte lanțuri de fier. Mama-Pădurilor fugi acasă la ea, cu piuă cu tot.
Făt Frumos din lacrimă îi luă urma. Acasă la Mama-Pădurilor, o găsi pe fata ei, pentru care simți iubire, chiar dacă era fata cui era. Fata îi spuse că, dacă se va duce să o vadă pe mamă-sa, de furie aceasta își va rupe lanțurile și va scăpa. Va sări să lupte cu el. Când vor obosi, îi va spune să se oprească să bea apă. Ea va bea din butea cu putere, iar el din cea cu apa. Așa că să schimbe între ele cele două buți, ca să o învingă.
Așa se și întâmplă. Cum bău din butea cu putere, Făt Frumos din lacrimă o izbi cu puteri îndoite pe babă cu buzduganul și o ucise. O luă apoi pe fată și plecară la curtea fratelui său de cruce. Acesta îi mulțumi, dar îl mai rugă să i-o aducă pe iubita lui. El încercase să o răpească, dar nu izbutise. Iubita lui era fata Genarului, un om sălbatic și puternic care trăia în depărtări.

* * *

Urmează Făt Frumos din lacrimă (2)

Citește povestiri de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !