17 mai 2018

CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER. Povestire pe scurt (7)

roman de JONATHAN SWIFT

Călătoria în Ţara houyhnhnm-ilor (Partea întâi)


I

Fiind tentat de funcţia de căpitan de vas, Gulliver se îmbarcă din nou. Mulţi dintre marinarii săi fuseseră piraţi mai înainte şi voiau să fie din nou. Ajunşi departe în Oceanul Pacific, se răsculară, puseră mâna pe vas, iar pe căpitanul Gulliver îl debarcară pe un ţărm necunoscut.


Cutreierând prin locurile acelea Gulliver întâlni nişte fiinţe hidoase, semănând şi cu oamenii, dar şi cu nişte animale sălbatice. Erau nişte yahoo. Întâlni apoi, mai departe, un cal sur ce se comportă asemeni unei fiinţe cugetătoare. Calul îl privi, îi examină hainele şi ghetele, apoi sosi un alt cal şi păru că stau de vorbă despre el, prin nechezări uşoare. Caii se despărţiră şi primul îi făcu semn să meargă cu el. Era un houyhnhnm (cuvânt ce imită un nechezat uşor, ca mi-i-hoho, citeşte hui-i-năm, cu accent pe u).

II

La casa houyhnhnm-ului, Gulliver se aştepta să îi întâlnească pe oamenii care dresaseră caii atât de bine. Nu mică îi fu mirarea când descoperi că ghidul lui era stăpânul casei, iar jumătatea lui era o iapă tare frumoasă. Aceasta îl privi scârbită şi spuse ceva surului pe limba lor, din care Gulliver nu înţeles decât că era socotit un yahoo.
Surul îl compară cu un yahoo şi numai hainele îl împiedicară să fie sigur că e aproape ca acela, căci yahoo-ii umblau goi şi aveau mult păr pe trup. Îl aduse pe Gulliver să asiste la masa cailor şi acesta bău şi el nişte lapte. Apoi fu dus într-o locuinţă unde stătu separat şi de yahoo-i şi de houyhnhnm-i.

III

Gulliver începu să înveţe limba şi obiceiurile locuitorilor, ajutat de un cal roib, unul dintre slujitorii din casa surului. Cei ai casei se mirau foarte tare, căci îl socoteau un yahoo, un animal fără raţiune şi limbaj.
După trei luni, Gulliver izbuti să vorbească şi el câte ceva cu calul cel sur. Când îi spuse de unde venea şi cum ajunsese acolo, surul spuse că vorbea lucruri care nu sunt. Caii nu cunoşteau cuvântul minciună.

IV

Gulliver spuse că în ţara lui stăpâneau yahoo-ii, iar caii sunt folosiţi la călărie, la muncă sau la transporturi, nefiind dotaţi cu raţiune, ca şi yahoo-ii din ţara houynhnhnm-ilor. Surul se arătă indignat şi arătă că oamenii sunt mult mai puţin înzestraţi şi rezistenţi decât caii.
Gulliver îi povesti surului de unde este, despre viaţa lui, familia lui şi călătoriile pe care le făcuse. A fost foarte greu, căci multe dintre lucruri nu puteau fi înţelese de cal, fiindcă nu existau în ţara lui.

V

Gulliver descrise mai departe starea de lucruri din Anglia, despre războaiele dintre ţări şi cauzele lor. Calul cel sur nu izbuti să înţeleagă cum pot oamenii să se omoare între ei numai fiindcă nu au aceleaşi păreri religioase, ori pentru că un monarh doreşte pământurile altuia sau pe ale unui popor sărac şi neştiutor.
Omul povesti apoi despre legile nedrepte şi avocaţii care apărau minciuna, despre judecătorii corupţi şi inculţi pe mâna cărora era dată împărţirea dreptăţii.

VI

Gulliver îi povesti surului mai departe despre bani, despre mâncărurile pe care le mâncau oamenii şi băuturile lor. Vorbi apoi, în mod firesc, despre bolile lor şi doctorii, care, cei mai mulţi, doar se prefăceau că îi tămăduiesc pe bolnavi.
Şi miniştrii erau prefăcuţi, fiindcă niciodată ei nu spuneau ce gândesc cu adevărat. Ei ajungeau în funcţii fie prostituându-şi soţia, fiica sau sora, fie trădându-şi predecesorul, fie tunând şi fulgerând împotriva corupţiei de la curte. Apoi, după ce ajungeau în funcţie, făceau favoruri nemeritate, aflându-se la cheremul vreunei târfe sau vreunui lacheu...

* * *

Urmează Călătoriile lui Gulliver (8)

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !