18 mai 2018

SPRE MĂNĂSTIRI. Povestire pe scurt

povestiri de CALISTRAT HOGAȘ

Volumul ”Pe drumuri de munte”
Ciclul ”Amintiri dintr-o călătorie”

Pentru început, autorul povestirii Spre Mănăstiri, Calistrat Hogaş, îşi expune părerea despre mersul pe jos: numai acesta înseamna a vedea tot ce vrei. Aşadar, porni la drum peste munţi, de la Piatra până la Dorna, cu un tovarăş de călătorie.
Cei doi aveau lucrurile aşezate într-o boccea de forma unei raniţi soldăţeşti, legată în spate cu două curele ce se încrucişau pe piept.
Erau încălţaţi cu opinci solide legate cu sfori peste colţunii de lână. Capetele le erau apărate de o pălărie neagră cu boruri largi, pentru scriitor, şi un chipiu de uniformă pentru tovarăşul său de drum. Ajutoare de nădejde: câte un revolver la şoldul stâng şi câte un baston sănătos în mâna dreaptă.
Ajunşi la bariera oraşului în revărsatul zorilor stârniră câinii, uimiţi de combinația dintre hainele militare ale tovarăşului de drum şi opincile, bastonul şi bocceaua. Ajunseră la o casă albă, pe prispa căreia dormeau gospodarul şi gospodina lui, lipiti unul de altul sub o plapumă. Scriitorul ridică plapuma de pe nasul gospodarului cu bastonul, acesta făcu ochii mari și faţa i se lungi de surpriză. La întrebarea scurtă despre drum, el răspunse şi mai scurt, arătând cu mâna.
Cei doi porniră. Pe drum se întâlniră cu un preot, cunoscut al scriitorului, însoţit de un ţăran care era ajutor de primar al comunei sale. Trecură mai departe, fiecare în drumul său. Văzându-i aşa ciudat îmbrăcaţi, ajutorul îşi aminti că are şi îndatoriri poliţieneşti. Îl întrebă pe preot dacă îi cunoaşte pe cei doi. Preotul, cu chef de glumă, zise că nu i-a văzut în viaţa lui, apoi întrebă dacă n-or fi scapat din vreun arest. Atât îi trebui ajutorului, că se şi întoarse din drum, să meargă la primărie după vătăjei. Preotul îl lăsă să facă câţiva paşi apoi îl chemă râzând cu hohot şi îl lămuri.
Urmară drumul spre Almaş, urmărind cu privirile colinele care se schimbau în dealuri, iar acestea, în depărtare, deveneau munţi. La Almaş poposiră peste noapte la un mic schit de călugăriţe. De aici primiră călăuză pe maica Filofteia. Aceasta mergea de parca zbura şi, în mers, spuse şi o rugăciune, însoţită de cruci mari şi mătănii către răsărit. Seara ajunseră la mânăstirea Horaiţa, aflată în linişte şi singurătate, unde se auzeau numai lăstunii ţipând. De aici, a doua zi de dimineaţă apucară spre Văratic.
Prima parte a drumului mergea pe sub nişte fagi şi paltini cât lumea de bătrâni. Toţi călătorii care trecuseră pe acolo îşi crestaseră numele în scoarţa netedă a fagilor. Urmele lăsate de acești zgârietori de copaci ştirbeau măreţia singurătăţii.
Când călătorii ieşiră din pădurea cea bătrână, soarele îi întâmpină cu o ploaie de foc care îi făcu să se grăbească. Nici nu se mai uitară la poporul de broscoi care îi saluta orăcăind, apoi sărea înapoi în băltoacele glodoase şi verzi din calea lor. La apa Cracăului îşi stâmpărară setea, apoi începură a străbate de-a curmezişul un şir de coline lutoase acoperite cu aluni, mesteacăni şi arini. De pe cea din urmă, care se înălţa chiar deasupra Văraticului, se vedeau în depărtare, cenuşii, munţii Neamţului, cu oraşul alb şi scânteietor în lumina soarelui, alături de care stătea parcă nemişcată şi gânditoare Cetatea Neamţului. Călătorii se odihniră săturându-şi ochii şi sufletul cu această măreaţă privelişte şi,  spre seară, intrară în Văratic.Dă clic aici pentru textul întreg al povestirii ”Spre mănăstiri”

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

2 comentarii:

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !