18 mai 2018

HĂLĂUCA. Povestire pe scurt

povestiri de CALISTRAT HOGAȘ

Volumul ”Pe drumuri de munte”
Ciclul ”Amintiri dintr-o călătorie”

Urmare la Spre Pipirig
A doua zi dimineață cei doi călători porniră mai departe, spre muntele Hălăuca. Era după cum îl arăta numele, înalt și deșirat, arătând ca o scară întinsă de la pământ la cer. Pe cât era de cald la poalele munților, pe atât era de frig pe culmea Hălăucei, de le clănțăneau dinții în gură călătorilor. Tovarășul de drum al naratorului, înghețat și mort de foame, își pierduse răbdarea, mai ales că se lăsase și întunericul.

Când erau pe cale să se adăpostească în vreo văgăună, auziră lătrând niște câini. Ajunseră la o stână și, după ce scăpară de atacul câinilor, îi liniștiră și pe ciobanii care așteptau cu ciomegele în mână. Înăuntru, totul era murdar, afumat și unsuros și mirosea tare a brânză. Ciobanii puseră masa, cu mămăligă fierbinte și toate felurile de brânză. Călătorii scoaseră rachiul și tutunul, fără de care naratorul nu pleca la drum, căci le deschideau toate ușile.
După ce mâncară, călătorii obosiți voiră să se culce. De frica ploșnițelor, care probabil foiau prin blănurile de oaie din stână, și a mirosului de brânză,  ieșiră și se duseră în vechea stână, acum părăsită. Chiar dacă bătea un vânt înghețat, chiar dacă baciul le spusese că ar putea veni lupii, frica de ploșnițe fu mai tare. Dimineață se treziră întregi, își luară rămas-bun și porniră mai departe.
După ce atinseră ultima culme de pe Hălăuca, începură a coborî. Era cald când ajunseră la pădurile de mesteceni și fagi. Pe cărare, în fața lor, apăru un băietan cu o putină pe cap. Mergea în aceeași direcție și fu atât de surprins când îl strigară încât lăsă putina cu lapte acru jos și se ascunse în niște tufe dese.
Glumeț din fire, autorul îl scoase pe voinicul flăcău din tufe sub amenințarea pistolului. Îl întrebă amenințător despre el și despre ai lui, încât băiatul crezu întâi că sunt tâlhari. Autorul, ca să râdă, spuse că sunt vestiții tâlhari Profir și Gheorghe a Nastasiei, dar abia atunci îi veni inima la loc flăcăului. Știa cum arată aceia și își dăduse seama că nu sunt ei și e o glumă. Cum autorul întrebă unde ar putea găzdui în seara aceea, îi pofti la casa părintească.
Găsești aici textul întreg !

Urmează În Valea Sabasei 

Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !