13 august 2018

BIBLIA. Povestire pe scurt (14) - Patimile, moartea și învierea lui Iisus

din Noul Testament

Urmare la Biblia (13) Viața lui Isus - 2
Cu două zile înainte de Paște, Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, s-a înțeles cu arhiereii să-l dea pe Iisus pe mâinile lor, iar ei să-i dea pentru aceasta 30 de arginți.
La ultima cină pe care Iisus a luat-o cu ucenicii săi, le-a spus că nu vor mai fi împreună. A instituit Taina Sfintei Împărtășanii, dându-le să mănânce pâine și să bea vin, și spunând că pâinea este trupul său, iar vinul este sângele său, iar asta să facă pentru pomenirea Lui.

Petru i-a spus că îl va urma și își va da sufletul pentru el. Iisus i-a răspuns că până vor cânta cocoșii, vestind dimineața, Petru se va lepăda de el de trei ori și așa a și fost. În noaptea aceea a plecat  cu ucenicii (mai puțin Iuda, care plecase mai înainte) pe Muntele Măslinilor, în Grădina Ghetsimani. Aici Iisus a îngenuncheat și l-a rugat pe Tatăl Ceresc să treacă de la el paharul acesta, adică să-l scape de ceea ce îl aștepta, dar apoi și-a dat seama că i-a sosit ceasul.
Într-adevăr, imediat a sosit Iuda cu oamenii arhiereilor și l-a sărutat pe Iisus ca să le arate acestora care este cel pe care îl caută. L-au luat și l-au dus la Anna, socrul lui Caiafa, care era arhiereul din acel an. Apoi, la Caiafa a fost pus în fața Sinedriului, a adunării, și l-au învinovățit că spune că este fiul lui Dumnezeu. L-au trimis apoi la pretoriu, la procuratorul Ponțiu Pilat. Acesta nu i-a găsit nici o vină și, aflând că este din ținutul lui Irod, l-a trimis la acesta. Irod, după ce l-a întrebat multe pe Iisus, dar acesta n-a raspuns, l-a trimis inapoi la Pilat. Pilat a spus mulțimii că nu i-a găsit vreo vină, și a cerut să aleagă pe cine să elibereze, pe Iisus sau pe un răufăcător, numit Varava sau Baraba. Arhiereii și bătrânii au ațâțat mulțimea să ceară eliberarea lui Varava și răstignirea lui Iisus. Atunci Pilat s-a spălat pe mâini înaintea lor, în semn că nu este el răspunzător pentru această hotărâre. Iisus a fost biciuit, apoi trimis spre răstignire, cu capul încununat cu o cunună de spini și ducându-și crucea în spinare cu mare greutate.
Așa a urcat Iisus pe dealul Golgotei, unde a fost răstignit pe cruce. Când a murit, pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat, iar mulțimile s-au înfricoșat. Un ostaș l-a împuns cu sulița în coastă, ca să se convingă că e mort, apoi Iisus a fost pus în mormântul peste a cărui ușă a fost prăvălită o piatră mare.
A treia zi, în zori, Iisus a înviat. După Înviere, s-a arătat ucenicilor și credincioșilor timp de patruzeci de zile, săvârșind minuni, apoi s-a înălțat la cer, unde s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Doi îngeri au vestit oamenii că El va veni din nou.

***********

Sursa foto

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !