13 august 2018

BIBLIA. Povestire pe scurt (12) Viața lui Iisus-1

din Noul Testament

Continuare la Biblia (11) - Nașterea lui Iisus


În al cincisprezecelea an al domniei Cezarului (împăratului) Tiberiu peste Imperiul Roman, în zilele arhiereilor* Ana și Caiafa, procuratorul Iudeii era Ponțiu Pilat, iar tetrah al Galileii era Irod.
Ioan, fiul lui Zaharia și al Anei, a ieșit din pustiu la apa Iordanului și a botezat oamenii cu botezul pocăinței. Ei se întrebau dacă nu cumva el este Hristos, dar Ioan le-a spus că acela va veni și, dacă el îi botează cu apă, Cel care este mai tare decât el îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc.

Iisus a venit și el, iar când Ioan l-a botezat, deasupra lui s-a pogorât Duhul lui Dumnezeu sub chipul unui porumbel. Văzând aceasta, Ioan a adeverit peste tot că Iisus este fiul lui Dumnezeu.
În jurul lui Iisus s-au strâns ucenicii săi, din care mai târziu El i-a ales pe cei doisprezece apostoli. Primii au fost frații Andrei și Simon. Pe Simon l-a numit Chefa, adică Petru. La scurt timp au mers la o nuntă, în localitatea Cana, din Galileea. La nunta din Cana Galileii a făcut Iisus prima sa minune în public, a schimbat apa în vin, căci se terminase băutura și nu mai aveau nuntașii ce să bea.
Prin minunile înfăptuite, Iisus i-a adus la credință pe oameni. Numai cei din Nazaret, unde crescuse, nu l-au crezut, căci nimeni nu este prooroc în țara  lui.
La Capernaum, pe când își spunea învățăturile în fața unor farisei** și a unor cărturari, a fost adus la el un om cu pat cu tot, căci nu mai putea să umble. Iisus i-a spus că îi sunt iertate păcatele, iar fariseii și cărturarii au început cârtească, spunând că numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Ca să arate că are putere să ierte păcatele, i-a spus omului să se ridice, să-și ia patul și să plece acasă.  Acesta așa a făcut, iar ceilalți au rămas uimiți și plini de frică.
După ce a rostit predica de pe munte și le-a spus oamenilor care sunt fericirile creștine și faptele bune, Iisus a vindecat sluga unui sutaș fara ca s-o vadă la față, impresionat de rugămintea plină de credință a stăpânului.
Iisus a mai tămăduit și alți bolnavi, dar odată l-a rugat un om, pe nume Iair, să-i vindece fiica. Până să plece la casa lui Iair, a venit vestea că fiica lui murise. Toți au zis să nu se mai ducă la casa aceluia, dar Iisus s-a dus. le-a spus celor din casă, care plângeau, că fata n-a murit, ci doarme. Apoi s-a dus la ea și i-a spus ”Talita kumi” (Fată, scoală-te !) și copila s-a ridicat și a umblat.
În timpul acesta, Irodiada, soția regelui Irod, l-a dus la pierzare pe Ioan. Ea fusese înainte soția fratelui lui Irod, iar Ioan îi ținea de rău și îi spunea regelui că asta nu se cade. La o petrecere, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în așa fel încât l-a fermecat pe Irod atât de tare încât și-a dat cuvântul în fața tuturor că îi va da orice va cere. Irodiada a învățat-o să ceară capul lui Ioan pe o tipsie. Deși ținea la Ioan, Irod a trebuit să își țină cuvântul dat.

* * *

________
arhierei = clerici/fețe bisericești cu ranguri superioare
** farisei = fanatici religioși care puneau mai mult preț pe respectarea strictă a riturilor religioase mozaice/evreiești decât pe o comportare cu adevărat conformă religiei. Astăzi cuvântul se folosește cu sensul de ipocriți, prefăcuți.


Sursa foto

Text adaptat după Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !