13 august 2018

BIBLIA. Povestire pe scurt (10) Estera

din Vechiul Testament

Urmare la Biblia 9 - Daniel și regele Baltazar


Pe vremea  regelui Artaxerxe (Ahashverus), în capitala Persiei trăia un evreu numit Mardoheu (Mordecai). El înfiase şi crescuse o copilă a fratelui său, numită Estera. Regelui îi plăcu fata şi o voi de soţie. Mardoheu se învoi, dar ascunse faptul că era evreică.
Tot pe atunci  regele Artaxerxe puse în fruntea nobililor săi pe Aman (Haman). Toţi oamenii de la curte trebuiau să îngenuncheze înaintea acestuia.
Mardoheu venea zilnic la curtea regelui şi îi era de folos, ba chiar o dată îi descoperise un complot al unor eunuci şi astfel îi salvase viaţa, încât fapta lui fu trecută în cronica împărătească.  El nu voi să îngenuncheze înaintea lui Aman, socotind că se cuvine să îngenuncheze numai înaintea lui Dumnezeu. Mânios, Aman ceru regelui învoire să-i piardă pe  toţi evreii din împărăţie, iar acesta îi spuse să facă ce vrea cu ei, fără să ştie că Aman voia să-i ucidă pe toţi.
Mardoheu află şi trimise veste Esterei să se ducă la rege să îşi salveze neamul. În Persia era însă o lege care pedepsea cu moartea pe oricine s-ar fi înfăţişat înaintea regelui fără a fi chemat. Estera nu pregetă. Îmbrăcă haine strălucite, care îi arătau frumuseţea feţei şi trupului şi porni către uşa regelui cu faţa arătând iubire şi cu inima plină de frică. Când o văzu la uşa lui, regele o privi mânios, iar ea îşi pierdu firea şi fu gata să cadă pe jos.
Dumnezeu înmuie inima regelui, acesta o prinse în braţe şi o întrebă cu blândeţe ce doreşte. Ea spuse ca regele să vină însoţit de Aman la ospăţul pe care avea să-l dea a doua zi şi atunci îi va spune ce doreşte. În seara aceea  regele ceru să i se citească din cronică şi află că Mardoheu nu primise nici o răsplată pentru că i-a salvat viaţa.
În ziua ospăţului, pe când se ducea la curte, Aman se înfurie rău că Mardoheu nu îngenunchiase la trecerea lui şi porunci să i se pregătească spânzurătoarea. Merse apoi la rege să îi ceară încuviinţarea să îl spânzure pe Mardoheu, dar regele, de cum intră, îl întrebă ce ar trebui să facă pentru a cinsti pe cineva. Crezând că vrea să îl cinstească pe el, Aman spuse că ar trebui să-i dăruiască haine regeşti, un cal pe măsură şi o coroană de rege, apoi să îl plimbe prin cetate şi să se strige că este un om cinstit de rege. Artaxerxe fu încântat şi îi spuse să facă toate acestea pentru evreul Mardoheu. Aman nu mai putu să îi ceară spânzurarea evreului.
La ospăţ, regina Estera îl rugă pe rege să îi dăruiască viaţa ei şi viața poporului evreu, căci li se pregăteşte pieirea de către Aman. Tocmai atunci sosi un eunuc care vesti că spânzurătoarea pentru Mardoheu este gata. Regele, mânios, porunci ca Aman să fie cel spânzurat, iar evreii scăpară cu viaţă datorită curajului reginei Estera. În amintirea acestei întâmplări, evreii au şi în zilele noastre o sărbătoare anuală numită Purim.

* * * 

Text adaptat după Mica Biblie, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001

Sursa foto

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !