8 august 2018

AVENTURILE LUI HABARNAM ȘI ALE PRIETENILOR SĂI (9)

roman de NIKOLAI NOSOV

Capitolul IX Deasupra norilor

Urmare la Aventurile lui Habarnam (8)


Călătorii se uitară și ei din nacelă la cei rămași pe pământ. Începură să-și fluture către ei pălăriile și, cu acest prilej, Pierdetot descoperi că își uitase pălăria acasă. Pe când unii îl certau că mereu uită sau pierde ceva, Habarnam le atrase atenția asupra căsuței lor, rămase pe pământ.

În curând, orașul rămase în urmă. Știetot, folosind busola, stabili că balonul e dus de vânt spre nord. Asta însemna că la întoarcere vor merge spre sud.
Gogoașă observă deodată că se ținea ceva după ei, pe pământ. Trecea peste câmpii și păduri, urmând drumul balonului. Ceilalți se tot gândiră ce ar putea fi, chiar și Habarnam spuse că e Bulka. Glonț îl contrazise, arătându-l pe cățelul așezat sub bancă.
Știetot îi lămuri pe dată. Era umbra balonului, care dispăru când balonul se ridică mai sus. Bombănilă începu imediat să bombăne, supărat că nu putea să vadă umbra.
Când balonul ajunse într-un fel de abur des, Știetot îi spuse lui Habarnam că au ajuns într-un nor. Băiețașul nu îl crezu, fiindcă el socotea că un nor e ca o peltea, ca o gelatină de fructe. Degeaba spuse Știetot că norul e un abur, ca acela în care se aflau, Habarnam nu voi să-l creadă. Când urcară deasupra norilor, băiețașul crezu că acum zboară cu capul în jos și își ținu tot timpul pălăria cu mâinile ca să nu-i cadă.
Încet, încet, aerul din balon se răci și acesta începu să coboare. Știetot îi liniști pe băiețașii îngrijorați, spunându-le că vor arunca nisipul din nacelă și se vor înălța iar.
Dacă se repezi și aruncă peste marginea nacelei un  sac cu nisip. Știetot îl certă, spunând că putea să-i cadă cuiva în cap. Trebuia să desfacă sacul și să verse nisipul. Cică se repezi și el, desfăcu un sac, dar vărsă nisipul în nacelă, nu în afara ei, cum trebuia. După ce Știetot îl lămuri, începu să arunce nisipul cu pumnii, nimerind și în ochii lui Pierdetot. Atunci, Dacă făcu o gaură mare cu briceagul în fundul nacelei, ca să arunce nisipul prin ea. Firește, Știetot se îngrozi, fiindcă ar fi putut să se desfacă nacela și să cadă cu toții.
Bombănilă fu și acum nemulțumit, nu îi plăcea că balonul ba urcă, ba coboară. De supărare, îl certă pe Gogoașă, care ronțăia niște zahăr, socotind că balonul va deveni mai ușor dacă îi vor dispărea lui greutățile din buzunare.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !