9 august 2018

AVENTURILE LUI HABARNAM ȘI ALE PRIETENILOR SĂI (19)

roman de NIKOLAI NOSOV

Capitolul XIX În vizită la scriitor

Urmare la Aventurile lui Habarnam (18)


Istețul stătea la fereastră și privea afară, adâncit în gânduri. Covrig îi prezentă pe Șurubel și Piuliță și spuse pentru ce veniseră. Istețul continuă să privească în tăcere pe fereastră. Într-un târziu se dezmetici și îi salută pe cei trei, scuzându-se că fusese cu gândurile duse.

Băiețelul îi întrebă dacă văzuseră mobila pliantă a lui Șurubelniță. Începu să îl ironizeze pe acela și invențiile lui, de care, zicea el, nu avea nevoie nimeni. Covrig îi luă apărarea, spunând că făcuse și unele folositoare. Istețul recunoscu aceasta, amintindu-și că și lui îi făcuse Șurubelniță un mormăitograf.
Șurubel întrebă ce este mormăitograful, iar Istețul le spuse că acesta le înregistra cuvintele. Făcură o probă și băiețeii fură uimiți. Totuși, Piuliță îl întrebă la ce îi folosește această mașină de vorbit. Scriitorul arătă că poate pune mașina într-o casă, să înregistreze tot ce se vorbește, apoi transcrie și nuvela sau romanul sunt gata. Șurubel se minună, el crezuse că pentru a scrie este nevoie de imaginație. Istețul, însă, spuse că n-are rost să își imagineze, căci totul a fost deja imaginat.
Scriitorul le mai spuse că, atunci când se duce la cineva în vizită, ia mormăitograful cu el. Mașina arăta ca un mic geamantan și el îl lăsa sub masă, prefăcându-se că l-a uitat. De mirare era faptul că, deși în prezența lui gazdele vorbeau normal, după plecarea lui înregistrarea arăta că toți făceau ca măgarul, cocoșul sau pisica, râzând ca nebunii.
Covrig îi destăinui scriitorului că toată lumea din oraș știa despre mormăitograf și toți făceau înadins ca animalele. Istețul își propuse ca, de acum înainte, să nu mai lase mormăitograful sub masă, ci să îl pună lângă geam.
Scriitorul le mai arătă oaspeților și o instalație portativă, o masă de scris cu scaun, pe care le putea lua în natură ca să facă descrieri. Ca să demonstreze ce comod este, îl pofti pe Piuliță să ia loc la acea masă, dar băiețelul se simți foarte înghesuit și se ridică.
Când fu întrebat ce carte scrisese, Istețul spuse că nu scrisese încă niciuna. Așteptase ca Șurubelniță să îi facă masa de scris portativă, apoi mormăitograful. Meșterul întârziase mult timp, fiindcă nu voise să născocească ceva simplu. Astfel, mormăitograful putea fi folosit și drept aspirator de praf. Piuliță sugeră că ar fi bine dacă s-ar inventa și o mașină de gândit pentru scriitori și Istețului îi plăcu ideea.
Se înserase. Băiețeii luară lampa de sudat și merseră la casa lui Covrig ca să mănânce ceva înainte de a porni pe drumul de întoarcere.

* * *


Citește povestiri pe scurt de lecturi pentru orice vârstă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vizitele voastre mă bucură, părerile voastre mă interesează. Vă mulțumesc !